Skip to main content
AjankohtaistaMenneet koulutukset

14.4.2023 — Koulutus: Traumainformoitu työote osa 2

By 9.12.202217 huhtikuun, 2023No Comments

Koulutus: Traumainformoitu työote (3,5 h)
Osa 2. Keinoja traumatisoituneen ihmisen kohtaamiseen.

Aika: perjantai 14.4.2023 klo 8.30-12.00
Paikka: webinaari

Trauma ei ole vain yksilössä syntynyt kokemus, vaan  se juontuu useimmiten siitä, että meidät on jätetty yksin hankalissa tai sietämättömissä tilanteissa. Potentiaalisesti traumatisoivan kokemuksen korjaantumien vaatii turvallisen toisen ihmisen kanssa tehtyä yhteissäätelyä. 

Traumatisoituneelle oman autonomisen hermoston reaktioiden havainnointi ja sen säätelyn harjoitteleminen tukee hermoston muovautumista tasapainoisempaan tilaan. Hermoston vakautta voidaan vahvistaa säännöllisillä arjen rutiineilla ja monenlaisin harjoituksin. 

Traumaorientoitunut työote vähentää usein ihmisten häpeän taakkaa, kun he alkavat ymmärtää omien oireidensa takana vaikuttavat ylisukupolviset traumataakat ja mahdollisen rakenteellisen väkivallan. 

Kun kokemuksemme traumasta yhdistyvät osaksi identiteettitarinaamme, muistomme eivät unohdu, mutta siihen liittyvät hermostolliset reaktiot vaimenevat. 

Koulutuksen toisessa osassa tuodaan erilaisia keinoja auttaa itseämme ja asiakasta säätelytaitojen vahvistamisessa, luodaan yhdessä ”työkalupakkia” oireiden hallintaan ja kehollisten reaktioiden helpottamiseen sekä vahvistetaan omaa turvallisuuden kokemustamme ja omia suojautumisen keinoja vaativan työmme äärellä. 

Kouluttaja:

Satu Deraz on koulutukseltaan kriisi- ja traumapainotteinen vakauttava perhepsykoterapeutti, jonka pitkäaikaisena sydämentyönä ovat traumatisoituneet lapset ja heidän perheensä sekä ylisukupolvisen traumatisaation huomaaminen ja pysäyttäminen. Satulla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus lastensuojelutyöstä niin sijaishuollossa kuin avohuollon puolella. Kehollisuus, vakauttava työote sekä työntekijän omien säätelykeinojen lisääminen ovat keskeisiä teemoja Satun koulutuksellisessa lähestymistavassa. Viitekehyksenä lisäksi kiintymyssuhteet ja niiden merkitys vuorovaikutuksessa sekä traumanäkökulman huomiointi.

Hinta ja ilmoittautuminen:

Koulutuksen hinta on 80,60 euroa (sis. ALV 24 %) / osallistuja
(veroton hinta 65 euroa / osallistuja)

Ilmoittautuminen on päättynyt.