Skip to main content
AjankohtaistaMenneet koulutukset

28.9.2022 — Koulutus: Traumaorientoitunut työote Osa 1

By 4.7.202229 syyskuun, 2022No Comments

Koulutus: Traumaorientoitunut työote (4 h)
Osa 1. Miten tunnistaa traumatisaatio vuorovaikutuksessa?

Aika: keskiviikko 28.9.2022 klo 9-13
Paikka: webinaari

Trauma ei ole nykykäsityksen mukaan mikään mennyt tapahtuma, vaan se on kehollinen reaktio, joka elää hetkittäin meissä kaikissa omaa elämäänsä tässä ja nyt. Se on jälki mielessä, kehossa ja koko ihmisen olemuksessa. Traumatisoituneelle oman autonomisen hermoston reaktioiden havainnointi ja sen säätelyn harjoitteleminen, yhteissäätelyssä vakaan toisen ihmisen kanssa nyt ja tässä, tukee hermostomme muovautumista tasapainoisempaan tilaan.

Aikaisemmin on suhtauduttu trauman oireisiin, vaikkapa päihteiden käyttöön, ylivireyteen tai lamaantumiseen ikään kuin ne olisivat sattumanvaraisia sairauden (esimerkiksi ahdistus, masennus) oireita. Tavoitteena on, että ihmiset saisivat tiedollisesti ja kokemuksellisesti uuden ymmärryksen traumoista ja niiden parissa työskentelystä. Lähtökohtana traumaorientoituneessa työotteessa on sekä työntekijän että asiakkaan turvallisuuden kokemuksen vahvistaminen ja kehotietoisuuden lisääminen.

Koulutuksen ensimmäisessä osassa lisätään ymmärrystä traumatisaation mekanismeista ja ilmiöistä sekä opitaan tunnistamaan traumaorganisoituneen perhesysteemin toimintamalleja.

Kouluttaja:

Satu Deraz on koulutukseltaan kriisi- ja traumapainotteinen vakauttava perhepsykoterapeutti, jonka pitkäaikaisena sydämentyönä ovat traumatisoituneet lapset ja heidän perheensä sekä ylisukupolvisen traumatisaation huomaaminen ja pysäyttäminen. Satulla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus lastensuojelutyöstä niin sijaishuollossa kuin avohuollon puolella. Kehollisuus, vakauttava työote sekä työntekijän omien säätelykeinojen lisääminen ovat keskeisiä teemoja Satun koulutuksellisessa lähestymistavassa. Viitekehyksenä lisäksi kiintymyssuhteet ja niiden merkitys vuorovaikutuksessa sekä traumanäkökulman huomiointi.

Hinta ja ilmoittautuminen:

Koulutuksen hinta on 80,60 euroa (sis. ALV 24 %) / osallistuja
(veroton hinta 65 euroa / osallistuja)

Huomaathan, että Traumaorientoitunut työote Osa 1 ja Osa 2 -koulutukset muodostavat koulutuskokonaisuuden, mutta toimivat hyvin myös itsenäisinä koulutuspäivinä. Osallistuessasi molempiin koulutuspäiviin, koulutuskokonaisuuden hinta on 117,80 euroa (sis. ALV 24 %), veroton hinta  95 euroa.

Ilmoittauduthan 25.9. mennessä koulutukseen!