Perhekuntoutuskeskus Luotsi, Mikkeli

Ympärivuorokautinen perhekuntoutus tarjoaa vahvaa tukea perheille tilanteissa, joissa kotiin vietävä tuki ei ole riittävää.

Luotsi avustaa vaikeiden paikkojen läpi

Ajattelemme, että perheiden tarpeet ovat yksilöllisiä ja perheet itse ovat oman elämänsä parhaimpia asiantuntijoita. Luotsi on nimensä mukaisesti avustaja, joka auttaa selviytymään ahtaiden ja vaikeiden paikkojen läpi neuvoja ja tukea antaen. Laivan kapteenina toimii kuitenkin perhe, joka tekee päätökset ja valinnat saamiensa neuvojen perusteella ja on aktiivinen oman elämänsä toimija. Osallisuus ei ole vain sanahelinää, vaan toimintamme tärkein arvo ja sen ydin. Kuntoutus on tehokasta ainoastaan, kun tavoitteet lähtevät perheistä itsestään.

Moniammatillisessa työryhmässämme on sosiaalityön, sosiaaliohjauksen, perheterapian, terveydenhoidon, lapsi-ja perhetyön, nuorisotyön ja hoitotyönammattiosaamista. Käytännön työvälineinä käytämme mm. perhearvioinnin ja Hoivaa ja leiki -intervention menetelmiä.

Kysy lisää! Tiedustelut ja paikkakyselyt:

Niina Haapiainen, aluejohtaja
050 354 1193
niina.haapiainen@merikratos.fi

Osoite: Ylännetie 14, 50600 Mikkeli
Ohjaajat: 050 567 4764
luotsi@merikratos.fi