Skip to main content

Perhekuntoutuskeskus Luotsi, Mikkeli

Ympärivuorokautinen perhekuntoutus tarjoaa vahvaa tukea perheille tilanteissa, joissa kotiin vietävä tuki ei ole riittävää.

Luotsi avustaa vaikeiden paikkojen läpi

Perhekuntoutuskeskus Luotsi tarjoaa ympärivuorokautista perhekuntoutusta ja ensikotipalvelua rauhallisessa ympäristössä Mikkelin Rantakylässä. Yksikössämme on paikkoja neljälle asiakasperheelle. Luotsin perhekuntoutusta varten suunnitellut tilat ovat valmistuneet vuonna 2018.

Kuntoutustyöskentelymme perusta on luottamuksellisen asiakassuhteen rakentamisessa. Kuntoutus sovitetaan perheen yksilöllisiin tarpeisiin, ja lapsi on aina kuntoutuksen keskiössä. Työskentelemme tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti perheen omat voimavarat ja vahvuudet huomioiden. Perheen vuorovaikutus- ja kiintymyssuhdemallien tarkastelu on keskeinen elementti kuntoutuksen suunnittelussa ja arvioinnissa. Käytämme työskentelyssä mm. Hoivaa ja leiki -intervention sekä DDP- vuorovaikutusterapian menetelmiä.

Työryhmämme on sosiaalityöntekijäjohtoinen ja omaohjaajatiimi koostuu sosionomeista ja terveydenhoitajasta. Perhe- ja paripsykoterapeuttimme osallistuu kaikkien asiakasperheidemme kuntoutuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin yhdessä omaohjaajien kanssa. Tiimissämme on myös psykiatrisen sairaanhoidon ammattiosaamista, ja meillä on kokemusta niin maahanmuuttajien kuin mielenterveys- ja päihdekuntoutujienkin erityistarpeista.

Tarjoamme asiakasperheidemme vastuusosiaalityöntekijöille mahdollisuutta osallistua työryhmämme case-työnohjaukseen kuntoutusjakson aikana. Tämä mahdollisuus sisältyy palvelumme hintaan. Työnohjaukseen voi osallistua tarvittaessa etäyhteydellä.

Kysy lisää! Tiedustelut ja paikkakyselyt:

Niina Haapiainen, aluejohtaja
050 354 1193
niina.haapiainen@merikratos.fi

Osoite: Ylännetie 14, 50600 Mikkeli
Ohjaajat: 050 567 4764
luotsi@merikratos.fi