Skip to main content
Ajankohtaista

Asiakasväkivaltakyselyn keskeiset tulokset

By 17.1.2023No Comments

Merikratos Oy toteutti sosiaalityöntekijöille suunnatun asiakasväkivaltakyselyn syksyllä 2022.

SurveyMonkeyllä tuotettua kyselyä jaettiin sosiaalisessa mediassa ja Merikratos Oy:n kotisivujen ajankohtaispalstalla. Kyselyyn vastasi 82 sosiaalityöntekijää. Heistä valtaosa työskenteli kunnissa tai kuntayhtymissä (77) ja teki työssään asiakkaan oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyviä päätöksiä (74).

Yhdeksän kymmenestä kyselyyn vastanneesta koki tunnistavansa asiakasväkivallan muodot vähintäänkin melko hyvin, ja 93 % ilmoitti kohdanneensa sitä toimiessaan sosiaalityöntekijänä. He, jotka olivat joutuneet kohtaamaan työssään asiakasväkivaltaa, kohtasivat sitä tyypillisesti myös toistuvasti. 42 % vastaajista oli kokenut sitä vähintään 10 kertaa uransa aikana.

Viimeisen vuoden aikana asiakasväkivaltaa oli kohdannut 56 % vastaajista. Se oli sisältänyt tyypillisimmillään sanoin tai elein uhkaamista sekä teknisin laittein tapahtuvaa vihjailua. Yleisintä on ollut oikeustoimilla tai julkisuudella uhkaaminen, mutta monet ovat kohdanneet myös henkeen ja terveyteen kohdistuvaa, ja osa jopa terä- tai ampuma-aseella tapahtuvaa uhkailua. Fyysisestä väkivallasta yleisintä oli ollut esineellä heittäminen.

Viisi kuudesta vastaajasta oli sitä mieltä, että asiakasväkivaltaa siedetään sosiaalihuollon asiakastyössä. 70 %:n mukaan asiakasväkivallasta tulisi tehdä rikosilmoitus lähes poikkeuksetta, mutta käytännössä ilmoitus on tehty vain harvoin. Ilmoituksen tekemistä tarjottiin erityisesti työnantajien rooliksi, ja asiaa koskevat käytännöt sekä ohjeistukset koettiin riittämättömiksi.

Tyypillisimpinä työnantajan tarjoamina tuen muotoina asiakasväkivallan jälkeen oli ollut keskustelu esihenkilön kanssa. Reilu viidennes oli saanut myös omaa oikeusturvaa koskevaa neuvontaa, ja vain vajaa neljännes oli ollut tietoinen siitä, että heillä olisi ollut oikeus työnantajansa kustantamaan oikeusapuun työtehtäviin liittyvän rikoksen uhriksi joutumisen myötä.

Tuen ja toimintamallien tarkastelu olisi perusteltua, sillä asiakasväkivalta on usein vaikuttanut työntekijän selviytymiseen työtehtävistä sekä hyvinvointiin vapaa-ajalla. 18 % vastaajista oli ollut sairaslomalla asiakasväkivallasta johtuen, ja vajaalla viidenneksellä asiakasväkivalta oli ollut merkittävänä syynä siihen, että he olivat vaihtaneet työpaikkaa sosiaalityöntekijänä. Joka kahdeksas vastaajista oli vaihtanut työpaikkaa tällä perusteella viimeisen vuoden aikana.

Kyselyn tulokset kokonaisuudessaan näet täältä.

 

Vielä 18.1.2023 saakka ehdit ilmoittautua maksuttomaan webinaariin aiheesta: