Skip to main content
Ajankohtaista

Blogi: Arvoilla on väliä

By 30.6.2022No Comments

Tällä viikolla juhlitaan Pridea, siis myös ihmisoikeuksia, demokratiaa ja yhdenvertaisuutta. Arvoja, jotka ovat meille Merikratoksella tärkeitä.

Arvot ovat yhä tärkeämpi osa yhteiskunnallista moninapaista ja moniäänistä keskustelua. Tuomalla arvomme näkyviksi, voimme löytää uusia keinoja uudistaa yhteiskuntaamme.

Arvot muuttuvat ajassa ja globaalit ilmiöt vaikuttavat arvomaailmaamme.

Sitra on tulevaisuustalo, joka julkaisee aika ajoin megatrendit. Megatrendeillä tarkoitetaan useista ilmiöistä koostuvaa yleistä kehityssuuntaa. Usein megatrendien nähdään tapahtuvan globaalisti ja kehityssuunnan uskotaan jatkuvan samansuuntaisena. Ne ovat tuttuja asioita, muutoksia, jotka tapahtuvat jo nyt – ja suurella todennäköisyydellä myös huomenna. Megatrendit luovat kokonaiskuvan yhteiskunnallisista muutoksista, jotka ovat Suomen kannalta merkittäviä.

Megatrendit ovat totta.

Futuristi Elina Hiltunen on todennut, että arvomaailman muutos entistä vihreämpään ja vastuullisempaan suuntaan on trendi, joka kytkeytyy moniin muihin ilmiöihin. Esimerkiksi kuluttajat kaipaavat yrityksiltä vastuullisuutta, läpinäkyvyyttä ja ekologisuutta. Moni odottaa, että yritykset ottavat kantaa yhteiskunnallisiin aiheisiin.

Voidaan puhua yritysvastuullisuuden tai jopa yritysaktivismin vaatimuksesta.

Tämä on trendi, joka itsessään voi muuttaa maailmaa ja kehityksen suuntaa. On arvokasta, että vaaditaan yrityksiä ja yhteisöjä avoimuuteen ja arvojensa esille tuomiseen. On arvokasta, että vaaditaan osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Myös me haluamme osallistua keskusteluun ja tuoda arvomme näkyviksi. Kaikki toimintamme perustuu yhteisiin arvoihimme, joita ovat avoimuus, asiakaslähtöisyys, työntekijöiden hyvinvointiin panostaminen, ekologisuus ja kotimaisuus. Haluamme jatkuvasti haastaa itseämme, ymmärrystämme maailmasta sekä kehittää ja parantaa toimintatapojamme. Hyvinvointitoimialan toimijana meille on itsestään selvää puolustaa ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Arvojen esille tuominen on tärkeää. Se voi muuttaa maailmaa.

Myös työelämässä arvoilla on väliä. Työn merkityksellisyys on keskeinen tekijä omaa työelämää koskevia ratkaisuja tehtäessä. Jotta työ voi olla merkityksellistä, on työn ja työnantajan arvojen kohdattava omien arvojen kanssa. Me haluamme tarjota merkityksellisyyden kokemuksia työntekijöillemme. Arvopuhetta tuskin voi olla liikaa.

Arvot tekevät meistä meidät.

 

Toivotamme upeaa Pride-viikkoa!

Anna Nyrhinen, johtava lakimies
Henna Komonen, toimitusjohtaja