Skip to main content
Ajankohtaista

Blogi: Neuropsykiatriset häiriöt ja uudelleenmäärittelyn voima

By 9.10.2023No Comments

Neuropsykiatriset häiriöt ja uudelleenmäärittelyn voima shutterstock

Neuropsykiatristen häiriöiden, kuten ADHD:n ja autisminkirjon kohdalla puhutaan usein näiden diagnoosien aiheuttamista vaikeuksista ja haasteista yksilön elämään. Neuropsykiatriset eroavuudet eivät kuitenkaan ole täysin yksiselitteisiä, sillä ne ilmenevät eri tavoin eri ihmisillä. Sen sijaan, että keskittyisimme niihin ainoastaan negatiivisina ominaisuuksina, voimme tarkastella niitä ainutlaatuisina luonteenpiirteinä. Sellaisina, jotka tuovat myös rikkautta elämään.

Neuropsykiatriset erityisyydet eivät ole pelkästään haasteita, vaan ne ovat osa ihmisten ainutlaatuista identiteettiä. 

Kun ymmärrämme neuropsykiatrisia eroavuuksia voimavarojen näkökulmasta, voimme tukea paremmin heitä, jotka elävät näiden piirteiden kanssa. Korvaamalla negatiivisen sanoittamisen positiivisimmilla termeillä, kykenemme tarkastelemaan jokaisen yksilön potentiaalia paremmin ja vältämme ylimääräistä rajoittamista. Käyttämällä positiivista uudelleenmäärittelyä, voimme tukea ihmisiä, joilla on neuropsykiatrisia piirteitä, heidän vahvuuksiensa tunnistamisessa ja hyödyntämisessä. Sen sijaan, että näkisimme nämä piirteet ongelmina, opimme tunnistamaan ne resursseina ja voimavaroina.

Uudelleenmäärittelemällä voimme auttaa vahvistamaan itsetuntoa ja rohkaisemaan näitä henkilöitä saavuttamaan omat tavoitteensa. 

Uudelleenmäärittely on lähestymistapa, joka korostaa näiden eroavuuksien positiivisia puolia kääntäen tarkastelua siihen, mitä nämä erilaiset piirteet voivat tuoda elämään. Sen sijaan, että puhuisimme ylivilkkaudesta, keskitymme luovuuteen, uteliaisuuteen ja energiaan ja ohjaamme näitä voimia rakentaviin tarkoituksiin. Monilla autisminkirjon ihmisillä on esimerkiksi vahva kyky havaita yksityiskohtia ja huomata asioita, jotka muut saattavat täysin ohittaa. Tämä voi olla erittäin arvokasta esimerkiksi taidegrafiikan luomisessa, tiedealan tutkimuksessa tai ohjelmoinnissa, joissa pienet yksityiskohdat ovatkin usein ratkaisevia.

Kun yhteiskunta omaksuu uudelleenmäärittelyn lähestymistavan, se voi vaikuttaa merkittävästi neuropsykiatristen eroavuuksien omaavien ihmisten integraatioon ja osallisuuteen yhteisöissä. Armollisempi lähestymistapa vähentää stigmatisointia ja luo avoimemman ympäristön, jossa jokaisella on mahdollisuus kukoistaa.

Yhdessä voimme tehdä yhteiskunnasta inklusiivisemman paikan, jossa jokaisella on tilaa ja lupa olla juuri sellainen kuin on.

Kannustan kaikkia tarkastelemaan omaa ja muiden eroavuuksia uudelleenmäärittelyn näkökulmasta. Tämä voi johtaa parempaan ymmärrykseen, empatiaan ja yhteiskuntaan, jossa jokainen saa mahdollisuuden loistaa omalla ainutlaatuisella tavallaan.

 


Simo Singh

neuropsykiatrinen valmentaja
Merikratos Oy

 

Lue myös Henna Keskikylän blogi: Piilossa ympäröivältä maailmalta – ollaan suojelijoita tässä ja nyt