Skip to main content
Ajankohtaista

Blogi: työntekijänä suhteissa

By 14.3.202217 maaliskuun, 2022No Comments

Kehityksellinen näkökulma persoonallisuuteen ja ihmissuhteisiin lähtee siitä, että elämämme keskeiset suhteet muokkaavat käsityksiämme ja odotuksiamme itsestämme, toisesta ja suhteessaolosta. Tuomme nämä mukanamme myös ihmissuhdetyöhön ja onkin erittäin hyödyllistä jos jossain kohtaa työuraa on mahdollisuus päästä omia mallejaan luottamuksellisessa tilassa tarkastelemaan. Sekä asiakkaan että työntekijän suhteessaolosta sisäistyneiden mallien merkitys kasvaa erityisesti pitkissä asiakassuhteissa ja kuntouttavassa työssä. Usein ulkopuolisen tarkastelun tarve syntyy silloin kun työntekijän yhteistyösuhteissa ilmenee haasteita laaja-alaisesti tai ne muodostuvat kohtuuttoman kuormittavaksi.

Psykoterapia on erinomainen väylä em. kysymysten tarkasteluun. Tarjolla on kuitenkin hyvä olla myös kevyempiä työskentelymuotoja. Lyhytterapeuttisen työskentelyn lisääntynyt tarjonta motivoituukin tarpeesta tarjota oikea-aikaisia ja helpommin saatavilla olevia palveluita.

Merikratoksen työnohjaajilla on alakohtaista kokemusta ja näkemystä sekä sosiaalialalta, mutta ihmissuhdetyöstä myös yleisesti. On tärkeää pyrkiä erottelemaan esimerkiksi työkuormasta, organisaation haasteista tai asiakkuuksien ilmiöistä syntyvä kuormitus työntekijän persoonallisuudesta. Joskus voi toisaalta olla hyödyllistä pysähtyä yksilön äärelle. Miten omat ihmissuhdemallini ovat yhteydessä kokemuksiini asiakastyöstä ja siinä toteutuviin ilmiöihin?

Suunnattaessa katsetta näihin kysymyksiin voi olla hyödyllistä tarkastella ensin, minkälaisia haasteita asiakastyössä syntyy ja kartoittaa työntekijän omaa ihmissuhdehistoriaa. Mahdollisesti näiden perusteella hahmottuu suhteessaolon malleja, jotka tuottavat kuormittuneisuutta tai muuta haittaa asiakastyöhön. Työskentelyn aikana näistä malleista voidaan ensin pyrkiä tulemaan tietoiseksi ja tämän jälkeen etsiä vaihtoehtoisia käyttäytymismalleja aikaisempien tilalle. Suotuisissakin olosuhteissa tämä ottaa aikansa.

Lyhytterapeuttinen työskentelyote sopii ihmiselle, jolla on halua ja kykyä tarkastella omaa käyttäytymistään ja sen taustalla vaikuttavia kokemuksia. Vanhojen mallien tutkiminen ja haastaminen voi herättää myös epämiellyttäviä tunteita, joten työskentelyn rytmiä ja ahdistusta säädellään yhdessä työnohjaajan kanssa. Vaikka fokusoitu työskentely on tarkoitettu lyhytaikaiseksi, kyse ei ole pikavoittojen tavoittelusta vaan aidosta itseymmärryksen ja oman ammattitaidon lisääntymiseen johtavasta toiminnasta. Oman persoonallisuuden tiedostava käyttö osana ihmissuhdetyötä turvaa myös työkykyä ja siten pysyvyyttä asiakassuhteissa.

 


Visa Metsälä

psykologi, työnohjaaja
Merikratos Varsinais-Suomi