Tavoitteena päihteetön elämäntapa! Päihdeneuvonta ja -ohjaus e-palveluna Merikratoksella

28.04.17

Tavoitteena päihteetön elämäntapa! Päihdeneuvonta ja -ohjaus e-palveluna Merikratoksella


Haastattelimme verkkoblogiimme sosiaalityöntekijäämme, päihde- ja mielenterveysosaaja Seppo Niskasta Iisalmen toimistostamme. Seppo työskentelee tällä hetkellä lähipalveluiden lisäksi myös e-palveluissamme, joissa asiakas voi olla kaukanakin itse työntekijästä, mutta tiivis työskentely toteutuu esim. Skype-yhteydellä!

-Päihdeongelmaisten kanssa työskennellessäni käytän työmenetelmänä motivoivaa työskentelytapaa, joka koostuu mm. motivoivasta haastattelusta ja muutosvaihemallista, eli muutoksen pyörästä ( James Prochaskan ja Carlo DiClementen kehittämä ), toteaa Seppo Niskanen.

-Työskentelyn alkuvaiheessa haastattelujen perusteella tunnistetaan, missä muutoksen vaiheessa asiakas on. Muutosvaiheet etenevät esiharkintavaiheesta harkintavaiheen kautta muutoksen valmisteluvaiheeseen ja päätökseen. Päätöksen jälkeen seuraa muuttuneen käyttäytymisen toteuttaminen ja ylläpito. Retkahtaminen voi kuitenkin tapahtua missä vaiheessa vaan muutospyörää. Muutosvaiheen tunnistaminen on tärkeää, sillä eri muutoksen vaiheessa annetaan erilaista tietoa, painotetaan erilaisia asioita ja tehdään erilaisia kysymyksiä. Muutosmotivaation syntyminen ja ylläpitäminen ovat pääasiallinen työskentelyn kohde. Toinen merkittävä työskentelyn kohde on retkahdusriskien tunnistaminen ja niissä toimiminen.

Tavoitteena päihteetön elämäntapa

-Työskentelyn tavoitteena on päihteetön elämäntapa. Lähtökohtana työskentelyssäni ei ole päihteidenkäytön vähentäminen ja kohtuukäyttö. Koskaan ei voi olla varma, missä vaiheessa päihteidenkäyttäjä on, onko hän jo sairastunut tai pian sairastumassa riippuvuuteen. Tällöin vaihtoehtoina ovat joko altistuminen, kokonaan lopettaminen, vaikeat päihteiden aiheuttamat sairaudet tai ennenaikainen kuolema.

Tilalle uusia ajatuksia ja parempaa arkea

-Edellä kerrotun työskentelyn ohessa asiakkaan kanssa pohditaan yhdessä korvaavaa toimintaa sille ajalle, joka on kulunut päihteidenkäyttöön. Työskentelyn kesto riippuu siitä, missä muutoksen vaiheessa asiakas on. Arviointihaastatteluja päihdeongelman vakavuudesta tulisi olla kolmesta viiteen. Motivoituneiden asiakkaiden kanssa sovitaan jatkosta, joka voisi olla viisi tapaamiskertaa ja sen jälkeen arviointi, jatketaanko työskentelyä ja millä laajuudella. Keskusteluaika asiakkaan kanssa 45 – 60 min/ tapaaminen. Tapaamiset voidaan hyvin toteuttaa myös etäyhteydellä, johon sopii selaimella varustettu tietokone, tabletti tai matkapuhelin.

Tavoitat Sepon Iisalmesta osoitteella seppo.niskanen@merikratos.fi tai asioimalla verkkokaupassamme osoitteessa https://hyvanvanhemmuudenverkkokauppa.fi/products/...