Skip to main content

Koulutusten yleiset toimitusehdot

Soveltamisala, määritelmät ja yleisiä ehtoja

Näitä yleisiä ehtoja (”Ehdot”) sovelletaan Merikratos Oy:n (”Merikratos”) järjestämiin koulutuksiin.

Merikratoksen yhteystiedot:

Merikratos Oy
Köydenpunojankatu 9 B
20100 Turku
Y-tunnus: 2530437-7
markkinointi@merikratos.com

Koulutuksen tilaaja on yksityis- tai oikeushenkilö, joka tekee tilauksen Merikratoksen järjestämiin tai tarjoamiin koulutuksiin (”Tilaaja”). Oikeushenkilön, kuten yrityksen puolesta koulutuksen tilaajalla tulee olla kelpoisuus tehdä oikeushenkilön puolesta tätä sitovia vastaavanlaisia oikeustoimia. Kelpoisuus on esimerkiksi henkilöllä, jolla on yrityksen nimenkirjoitusoikeus tai työntekijällä, jonka työtehtävään koulutuksen tilaaminen sisältyy tai joka on saanut nimenkirjoitusoikeudelliselta henkilöltä valtuuden koulutuksen tilaamiseen. Kirjallista valtuutusta ei vaadita. Mikäli todetaan, että oikeushenkilön puolesta toimivalla ei ole ollut kelpoisuutta, vastaa tilaaja Ehtojen mukaisista velvoitteista henkilökohtaisesti.

Nämä Ehdot sitovat myös niitä henkilöitä, jotka osallistuvat koulutukseen Tilaajan tekemän tilauksen perusteella (”Osallistuja”). Tilaaja vastaa sitä, että Osallistujat noudattavat näitä ehtoja. Tilaaja vastaa myös siitä, että sillä on oikeus nimetä Osallistuja koulutuksiin.

Tilaajaa sitova tilaus katsotaan syntyneeksi sillä hetkellä, kun Tilaaja on ilmoittautunut koulutukseen ilmoittautumislomakkeella tai muulla Merikratoksen hyväksymällä tavalla ilmaissut nimenomaisesti tilaavansa koulutuksen (”Tilaus”).

Merikratos voi koulutuksesta riippuen antaa Osallistujille oikeuden osallistua koulutustilaisuuteen ja/tai voi toimittaa Osallistujien käyttöön koulutusmateriaalia, johon Osallistujille annetaan käyttöoikeus (”Käyttöoikeus”). Käyttöoikeuden sisältö täsmennetään yksittäistä koulutusta koskevissa tiedoissa ja ehdoissa.

Merikratos voi toimittaa Tilaajalle tai Osallistujille kirjautumistunnukset Käyttöoikeuden alaiseen materiaaliin (”Tunnukset”).

Ehtojen lisäksi yksittäisiin koulutuksiin voidaan soveltaa muita ehtoja. Ristiriitatilanteissa yksittäisten koulutusten ehdot syrjäyttävät nämä Ehdot.

Koulutusten tilaaminen ja osallistujat

Tilaajan on täytettävä ilmoittautumislomakkeella esitetyt tiedot. Tilaaja vastaa annettujen tietojen oikeellisuudesta.

Tilaaja voi tehdä myös ryhmätilauksen, jolloin tämän tulee toimittaa Merikratokselle Osallistujien nimet ja tarvittavat yhteystiedot. Tilaaja vastaa omien ja Osallistujien tiedoissa tapahtuvista muutoksista ja niiden ilmoittamisesta Merikratokselle.

Merikratos voi jättää hyväksymättä Tilauksen kokonaan tai osittain. Merikratoksella ei ole velvollisuutta esittää hyväksymättä jättämiselle syytä.

Hinnat

Koulutuksia koskeva hinnoittelu on nähtävissä Merikratoksen verkkosivuilla koulutuskohtaisesti. Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Hinnat ovat voimassa toistaiseksi tai erikseen koulutuskohtaisesti määriteltynä aikana. Merikratos pidättää oikeuden tehdä hintoja ja hinnoittelun perusteita koskevia muutoksia. Viranomaisten päätöksistä ja sääntelystä johtuvat suoraan hintoihin kohdistuvat vaikutukset astuvat voimaan välittömästi ja ne voidaan lisätä hintaan Tilauksen tekemisen jälkeen.

Laskutus

Tilauksen tekemisen jälkeen Tilaajalle toimitetaan koulutusta koskeva. Lasku voidaan toimitaa myös vasta koulutuksen jälkeen.  Laskun toimitustapa on ensisijaisesti verkkolasku, joka lähetetään Tilaajan osoittamaan verkkolaskuosoitteeseen. Laskun eräpäivä on 14 päivää laskun päivämäärästä. Laskuun sovelletaan korkolain (20.8.1982/633) mukaista viivästyskorkoa. Merikratos voi ulkoistaa laskun perinnän kolmannelle.

Vaihtoehtoisesti osassa palveluista laskutus voidaan toteuttaa verkkomaksupalveluntarjoajan välityksellä. Tilaaja maksaa tässä tapauksessa koko laskutussumman Tilauksen yhteydessä tai viimeistään viittä vuorokautta ennen koulutuksen alkamista. Jos Tilaaja on valinnut maksaa verkkokoulutuksen itse, eikä ole sitä määräaikaan mennessä tehnyt, on Merikratoksella oikeus olla lähettämättä koulutukseen osallistumiseen tarvittavaa osallistumislinkkiä.

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
https://www.paytrail.com/kuluttaja/maksupalveluehdot

Koulutusmateriaali ja Tunnukset

Merikratos toimittaa Käyttöoikeuden alaisen materiaalin Osallistujille viiden (5) arkipäivän kuluessa laskun maksamisesta. Edellisestä poikkeuksena webinaariin tai muuhun koulutustilaisuuteen liittyvä materiaali, joka toimitetaan Osallistujalle edellä mainitun tapahtuman jälkeen kohtuullisessa ajassa.

Merikratos voi rajoittaa Käyttöoikeutta ajallisesti koko koulutusmateriaaliin tai sen osaan. Merikratos ilmoittaa yksittäisen koulutuksen ehdoissa mahdollisen Käyttöoikeuden ajallisen rajauksen. Merikratos voi toteuttaa teknisiä toimenpiteitä rajoittaakseen pääsyä materiaaliin. Teknisiä toimenpiteitä ovat muun muassa salasanojen asettaminen, kopioinninestoon tähtäävät toimenpiteet ja materiaalin salaus. Tilaaja tai Osallistuja eivät saa ryhtyä teknisten toimenpiteiden kiertämiseen tai murtamiseen. Osallistujan on pidättäydyttävä materiaalin käytöstä sen jälkeen, mikäli Käyttöoikeus materiaaliin on päättynyt riippumatta siitä, onko Käyttöoikeutta rajoitettu teknisillä toimenpiteillä.

Merikratos pidättää kaikki immateriaalioikeudet koulutusmateriaaliin liittyen. Tilaaja tai Osallistuja eivät saa kopioida, tallentaa tai levittää koulutusmateriaalia tai Tunnuksia näiden kenellekään, mukaan lukien toiset Osallistujat ja kolmannet osapuolet. Tilaajan ja Osallistujien on käsiteltävä koulutusmateriaalia ja Tunnuksia huolellisesti ja niitä ei saa jakaa kolmannen käyttöön. Tilaajalla ja Osallistujilla on velvollisuus ilmoittaa Merikratokselle, mikäli syntyy epäilys, että Käyttöoikeuden alainen materiaali tai Tunnukset päätyvät kolmansille osapuolille. Tilaaja vastaa kaikista Osallistujille toimitetuista Tunnuksista ja niiden käytöstä. Tilaaja vastaa Merikratokselle Tunnusten tai Käyttöoikeuden alaisen materiaalin Ehtojen vastaisen käytön välillisistä ja välittömistä vahingoista.

Merikratos voi tehdä muutoksia Osallistujille annettuihin Tunnuksiin ja kumota Tunnuksen tai Käyttöoikeuden, mikäli on epäilystä siitä, että näitä käytetään Ehtojen tai koulutuskohtaisten ehtojen vastaisesti. Merikratoksella ei ole edellä mainitussa tilanteessa Tilaajaan tai Osallistujaan kohdistuvaa vahingonkorvausvelvollisuutta.

Merikratos ei vastaa Käyttöoikeuden alaisen materiaalin virheellisyydestä tai teknisistä häiriöistä Tilaajalle, Osallistujille tai kolmansille osapuolille aiheutuvasta vahingosta. Merikratos ei vastaa myöskään Osallistujien teknisistä välineistä ja niiden soveltuvuudesta Ehtojen mukaisen palvelun vastaanottamiseen.

Osallistujan tietojen käsittely

Merikratos pidättää oikeuden hyödyntää kolmannen osapuolen ohjelmistoja ja järjestelmiä tuottaakseen Osallistujalle koulutuspalvelut. Koulutuksen toteutusmuodosta riippuen, Osallistujan henkilö- ja yhteystietoja voidaan viedä kolmannen osapuolen järjestelmiin. Osallistujan tietoja ei viedä järjestelmiin, jotka eivät noudata GDPR-säädöksiä, eikä näitä tietoja myydä tai käytetä markkinointitarkoituksiin ilman Osallistujan erillistä suostumusta.

On Tilaajan vastuulla varmistaa Osallistujilta ennen koulutuksen tilaamista, että Osallistuja on lukenut ja hyväksynyt Tilauksessa listattujen koulutusalustojen käyttöehdot ennen koulutuksen tilaamista.

”Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja — Nonstop verkkokoulutus” -koulutuksen osalta Tilaaja ja Osallistuja hyväksyy Moodlecloudin evästeiden käyttöehdot ja yleiset käyttöehdot.

Moodlecloud evästeiden käyttöehdot

Moodlecloud yleiset käyttöehdot

Merikratos ei vastaa kolmannen osapuolen virheistä johtuvista ongelmista.

 

Tilaajan peruutus- ja muutosoikeus

Kuluttajilla on kuluttajansuojalain mukainen etätilauksen peruuttamisoikeus. Peruuttamisoikeutta voidaan käyttää ilmoittamalla siitä Merikratokselle sähköpostitse osoitteeseen hallinto@merikratos.fi viimeistään 14 päivän kuluttua ilmoittautumisesta. Maksunpalautus tehdään tarvittaessa tilauksessa käytetylle maksutavalle. Peruutusoikeutta ei kuitenkaan ole, mikäli asiakas nimenomaisesti pyytää palvelun tai sähköisen materiaalin toimittamista jo peruutusaikana, ja hänelle on ilmoitettu tämän tarkoittavan peruutusoikeuden menettämistä.

Mikäli Tilauksen tekemisen jälkeen Tilaaja pyytää osallistumistapaan liittyvää muutosta, Merikratos voi pyyntöön suostuessaan veloittaa tällaisista muutoksista erillisen kohtuullisen muutosmaksun.

Jos Tilaaja on ilmoittautunut koulutukseen Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja ja keskeyttää opinnot niiden alettua, veloitetaan opiskelijalta koulutus siihen asti, kun hän siihen on saanut materiaalit ja/tai osallistunut koulutukseen. Merikratoksella on oikeus valita opiskelijat koulutukseen soveltuvuusperusteisesti.

Jos Tilaaja ilmoittautuu koulutukseen eikä aloita opiskelua, peritään Tilaajalta koulutuksen kokonaishinnasta 50 %. Lääkärintodistuksella ilmoitettu tilauksen peruuttaminen toimii kuitenkin syynä perua koulutusilmoittautuminen veloituksetta.

Merikratoksen muutos- ja peruutusoikeus

Merikratoksella on oikeus tehdä muutoksia koulutuksen ajankohtaan, toteuttamistapaan sekä Käyttöoikeuden alaiseen materiaaliin. Merikratos pidättää oikeuden perua koulutus. Koulutuksen peruuttamisesta ilmoitetaan Tilaajalle ja niille Osallistujille, joiden yhteystiedot on toimitettu Merikratokselle.

Merikratos palauttaa Tilaajalle maksut siltä osin, kun tämä siirtää koulutuksen ajankohtaa ja uusi ajankohta ei sovi Osallistujalle tai mikäli koulutus perutaan. Merikratos ei vastaa muilta osin koulutuksen ajankohdan muutoksista, osallistumisesta tai koulutuksen peruuntumisesta Tilaajalle tai Osallistujalle koituvista kustannuksista.

Merikratos voi tehdä muutoksia Ehtoihin ilman erillistä ilmoitusvelvollisuutta Tilaajalle. Mikäli muutokset koskevat koulutuksia, joiden osalta Tilaus on jo tehty, muutokset astuvat voimaan, kun muutoksista on ilmoitettu Tilaajan ilmoittautumislomakkeella ilmoitettuun yhteystietoon.

Soveltuva laki ja riitojen ratkaisu

Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Ehtoihin ja koulutuksiin liittyvät riidat ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli riitaa ei saada ratkaistua 30 päivän kuluessa riitaa ilmentävästä ensimmäisestä yhteydenotosta, on molemmilla osapuolilla oikeus saattaa asia käräjäoikeuden tutkittavaksi. Asiaa koskeva riita ratkaistaan Turun käräjäoikeudessa.

Kuluttaja-asiakkaiden osalta koulutusmyyntiin sovelletaan kuluttajansuojalain (20.1.1978/38) säännöksiä. Kuluttajalla on oikeus saattaa riita kuluttajansuojalautakunnan ratkaistavaksi kuluttajariita.fi-sivuilta löytyvän sähköisen asiointiportaalin kautta, lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kril@oikeus.fi tai perinteistä postia osoitteeseen PL 306, 00531 Helsinki.