Skip to main content
Ajankohtaista

LEAVE NO ONE BEHIND – AGENDA 2030

By 2.11.20227 marraskuun, 2023No Comments

Viime vuosina korona on saanut ekologista kriisiä suuremman huomion, vaikka ekologinen kriisi ei ole kadonnut minnekään. Ekologisen jälleenrakennuksen kiireellisyys nousi Sitran laatimassa Megatrendit 2020 -katsauksessa keskeisimmäksi tulevaisuuteemme vaikuttavaksi tekijäksi, kuten myös Sitran Megatrendit koronan valossa -katsauksessa.

Meidän tulee varmistaa myös tulevien sukupolvien mahdollisuudet elää ja voida hyvin maapallolla

Ekologiseen jälleenrakennukseen liittyen iso kysymys on, miten vastaamme ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen ja resurssien vaihtelevaan saatavuuteen? Ihmisten kasvanut ympäristötietoisuus, mutta toisaalta sen vähäinen vaikutus tekoihin tunnistettiin yhdeksi keskeiseksi haasteeksi Megatrendit 2020 -katsauksessa. Koronakriisin aikana tehdyt toimet kuitenkin osoittavat, että meissä on voimaa ja toimintakykyä sekä yksilöinä että joukkona. Me voimme oikeasti vaikuttaa asioiden kulkuun.

Agenda 2030 haastaa kaikki osallistumaan kestävän kehityksen edistämiseen

YK:n jäsenmaat sopivat syyskuussa 2015 kestävän kehityksen tavoitteista ja toimintaohjelmasta, jotka ohjaavat kestävän kehityksen ponnisteluja vuoteen 2030 asti. Kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030 tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen huomioon tasavertaisesti.

Leave no one behind on Agenda 2030:n kantava ajatus – kukaan ei saisi jäädä kehityksestä jälkeen. Yhtenä suurena päätavoitteena Agenda 2030:ssa on halu taata hyvinvointi ja tyydyttävä elämä kaikille sekä varmistaa, että taloudellinen, sosiaalinen ja teknologinen edistys tapahtuu sopusoinnussa luonnon kanssa.

Agenda 2030 koostuu mm. yhteisistä periaatteista, 17 tavoitteesta ja niitä tarkentavista 169 alatavoitteesta. Agenda 2030:n tavoitteet ovat globaaleja ja koskevat kaikkia maailman maita. Onnistuminen toimeenpanossa edellyttää yhteiskunnan kaikkien toimijoiden osallistumista ja panosta. Pienikin teko vaikuttaa osana suurempaa kokonaisuutta.

Merikratos valinnut seitsemän kestävän kehityksen tavoitetta

Myös me Merikratoksella olemme päättäneet kantaa kortemme kekoon! Ekologisuus on yksi yrityksemme keskeisistä arvoista, ja kestävän kehityksen teema onkin näkynyt meillä jo pitkään mm. Joutsenmerkityn uudisrakentamisen muodossa. Agenda 2030 tavoitteet auttavat kuitenkin suuntamaan huomiotamme olennaiseen sekä arvioimaan systemaattisemmin, mitä olemme jo tehneet ja mitä voisimme tehdä vielä enemmän tai paremmin.

Olemme tunnistaneet ja valinneet seitsemän Agenda 2030:n tavoitetta, joita erityisesti pyrimme edistämään. Tulemme esittelemään kunkin tavoitteen, sen eteen jo tehdyt toimet sekä kehittämiskohteet erillisissä blogikirjoituksissa seuraavien kuukausien aikana.

Valitsemamme tavoitteet ovat:

           

 


Henna Komonen
toimitusjohtaja
Merikratos Oy

 

Lähteet:

Kestävän kehityksen tavoitteet -taskukirja, Suomen YK-liitto, 2017

Megatrendit koronan valossa, Sitran selvityksiä 171, 2020

Megatrendit 2020, Sitran selvityksiä 162, 2020