Skip to main content
Ajankohtaista

Merikratoksella on aloittanut uusi sosiaalihuollon asiantuntijapalveluita tuottava lakimiestiimi

By 15.11.2021No Comments

Syyskuusta alkaen toimintansa Merikratoksella on käynnistänyt sosiaalialan juridisten asiantuntijapalvelujen tuottamiseen keskittynyt lakimiestiimi. Juridisten palvelujen tuottamisesta vastaa johtava lakimies Anna Nyrhinen yhdessä lakimiesten Jarno Heino ja Joonas Aukeenpää kanssa. Tiimin jäsenistä Heino ja Aukeenpää vahvistavat myös Merikratoksella pitkään toiminutta sosiaali- ja potilasasiamiespalvelua. 

Sosiaalialan lainsäädäntö ja sen soveltaminen kertovat rakenteiden tasolla siitä, millä tavalla suhtaudumme ihmisiin silloin kun heidän elämässään tulee eteen kaikkein vaikeimpia hetkiä. Sosiaalihuollon palvelujen taustalla olevassa lainsäädännöllisessä järjestelmässä on kyse tärkeiden arvojen yhteen sovittamisesta ja asiakaslähtöisyydestä. Haluamme palvelullamme olla mukana tukemassa näitä arvoja aina perusoikeuksista yksittäisten lakien tarkoitusten toteutumiseen.

Tavoitteenamme on, että tuottamamme palvelu mahdollistaa sosiaalihuollon ammattilaisten voivan työssään keskittyä olennaiseen, eli ihmisiin.

Juridiset asiantuntijapalvelut on suunnattu kunnille, kaupungeille ja yksityisille palveluntuottajille erityisesti lastensuojelua, lapsen huoltoa ja elatusta sekä hallintoprosessia koskevissa asioissa. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi valmiin koulutuksen järjestämistä, case-konsultaatiota tai jopa koulutuksen räätälöimistä tiettyyn asiakokonaisuuteen keskittyen. Palvelua tuotetaan myös konsultaationa, jolloin juridisen asiantuntijamme palvelut ovat puhelinsoiton tai sähköpostiviestin päässä. Lue lisää asiantuntijapalvelustamme ja tarjoamistamme koulutuksista.

”Sosiaalihuollon ammattilaiset ansaitsevat kaiken tuen vaativaan työhön ja haluamme olla matalalla kynnyksellä käytettävissä”, kirjoittaa Nyrhinen.

Lakimiestiimissä on kattava kokemus asiantuntijapalvelujen tuottamisesta, hallintoprosesseista, lasten huoltoon ja elatukseen liittyvistä asioista muun muassa lastenvalvojan roolissa sekä jopa käytännön jalkatyöstä lastensuojelussa. Kaikki lakimiehemme ovat mukana palvelujemme kehittämisessä ja suunnittelemassa tehokkaimpia toimintatapoja asiakkaillemme.

Esimerkkinä erityiskysymykseen suunnatuista palveluistamme on sijoitettujen lasten elatusasioiden asiantuntija. Suunnittelussa on ollut mukana koko tiimimme lastenvalvojana aiemmin työskennelleen lakimies Jarno Heinon johdolla. Palvelu suuntautuu kuormittavan ja helposti ajallisesti venyvän ongelman ratkaisemiseen ja sen suunnittelussa on tähdätty maksuttomuuteen sekä lapselle että kunnalle.

 

Kysy lisää Merikratoksen juridisista asiantuntijapalveluistamme johtava lakimies Anna Nyrhiseltä 050 473 1859anna.nyrhinen@merikratos.fi.