Skip to main content
Ajankohtaista

Merikratoksen OKR-matka jatkuu myös vuonna 2024

Uudistimme strategiamme yhdessä työntekijöidemme kanssa alkuvuodesta 2023. Jatkumona yhteiselle strategian luomisprosessille halusimme valita selkeän mallin, jolla uusi strategia tulee osaksi jokaisen työntekijämme arkea. Malliksi valitsimme OKR:n eli Objectives and Key Results:n, joka on ollut meillä käytössä nyt keväästä 2023 alkaen. Voit lukea lisää mallin käyttöönotosta täältä.

Määritimme ensin koko yritykselle pitkän toteutusjakson tavoitteet ja avaintulokset (jatkossa OKR:t), jonka jälkeen kukin tiimi määritti itselleen omansa. Meillä pitkä toteutusjakso kestää aina vuoden ja kukin lyhyt toteutusjakso neljä kuukautta. Mallia olemme tiimien kanssa ehtineet harjoitella kahden lyhyen toteutusjakson verran.

Koko yrityksen OKR:t liittyivät ulkoiseen näkyvyyteemme, työantajamielikuvaamme ja OKR-mallin käyttöönottoon. Ensimmäisen pitkän toteutusjakson päätyttyä on hyvä analysoida tähänastista OKR-matkaamme.

Missä onnistuimme?

OKR-malli on aktiivisesti käytössä koko organisaatiossa ja tiimeillä on omat rakenteensa OKR:n seurantaan liittyen. Jokainen tiimi on matkalla omassa vaiheessaan, ja pyrimme tukemaan tiimejä yksilöllisesti matkan varrella. Tiimeillä on ollut tiimien itsensä näköisiä, oivaltavia ja innostavia OKR:iä, joiden edistämistä on ollut mielenkiintoista seurata yrityksemme yhteisessä OKR-Teamsissa.

Yrityksenä olemme olleet aktiivisia ulkoisen näkyvyyden lisäämiseksi ja lähteneet kehittämään rekrytointiprosessiamme, työnantajamielikuvaamme sekä perheen ja työn yhteensovittamista koskevia ohjeistuksia. Asiakaspalautteen määrän sijaan saadussa palautteessa korostui laatu; 100 % asiakaspalautekyselyyn vastanneista tilaajista suosittelisi meitä.

Miksi onnistuimme ed. mainituissa avaintuloksissa?

Asenteemme oli ratkaisukeskeinen ja halusimme saada mallin käyttöön koko organisaatiossa. Strategialähettiläät olivat tiimien tukena, ja esihenkilöille järjestettiin mallista toisen toteutusjakson aikana kertausta. Olimme valinneet koko yrityksen OKR:ksi yrityksen strategisesti keskeisiä teemoja, jotka olivat kuitenkin selkeitä, ymmärrettäviä ja joihin myös tiimien oli helppo liittyä.

Halusimme valita erityyppisiä OKR:iä, joista osa oli selkeästi kurottavia osan taas ollessa helpommin saavutettavissa olevia. Halusimme omalta osaltamme harjoitella mallin käyttöä ja myös osoittaa, miten on hyväksyttävää olla saavuttamatta kaikkia avaintuloksia. Mallissa keskeistä on jatkuva oppiminen ja halu kehittyä.

Mitä opimme tältä jaksolta? Mitä teemme jatkossa toisin/mihin panostamme lisää?

Panostamme yrityksenä jatkossakin mahdollisimman selkeisiin ja helposti seurattaviin OKR:iin. Pohdimme erityisesti, miten valitsemamme OKR:t ovat aidosti koko yritystämme tukevia eivätkä irrallisia kehittämisprojekteja. Pohdimme myös jatkossa, miten sanoitamme valitsemamme OKR:t mahdollisimman ymmärrettäviksi, jotta kaikki tiimit saavat kiinni, mitä yrityksenä tavoittelemme.

Jatkamme tiimien tukemista OKR-matkallamme ja teemme töitä pitkäjänteisesti, jotta kaikissa tiimeissä malli olisi jatkossakin käytössä. Pyrimme auttamaan tiimejä erityisesti valittujen OKR:n sanoittamisessa mahdollisimman selkeään ja helposti seurattavaan muotoon, ja lisäämään sekä ylläpitämään jo saavutettua myönteisyyttä mallia kohtaan.

 


Henna Komonen

toimitusjohtaja


Veikko Mäkinen

hallituksen puheenjohtaja