Skip to main content
Ajankohtaista

Merikratoksen OKR-matkan kuulumisia

Päivitetyn strategiamme arkeen saattamiseksi olemme valinneet tavoitejohtamisen mallin; OKR eli Objectives and Key Results. Kerromme matkastamme mallin parissa kotisivuillamme ja sosiaalisen median kanavissamme tunnisteilla #strategia, #OKRmatka ja #Merikratos.

OKR-matkamme on päässyt hyvään alkuun. Strategialähettiläät ovat kevään aikana perehtyneet OKR-malliin, ja kaikkien tiimien kanssa on sovittu tapaaminen strategialähettilään kanssa OKR-mallin käyttöönoton harjoittelemiseksi touko-kesäkuun aikana.

Osana mallia ja tätä matkaa olemme yrityksenä määrittäneet meille pitkän toteutusjakson tavoitteet ja niihin mitattavat avaintulokset. Tavoitteiksi olemme valinneet:

1. Olemme haluttu ja arvostettu työnantaja.

2. Olemme toimialallamme tunnettuja, ja meidän asiantuntemustamme sekä näkemyksiämme arvostetaan.

3. OKR-malli on aktiivisessa käytössä koko organisaatiossa. Yrityksen ja tiimien tavoitteita johdetaan OKR-mallin avulla.

Pian myös kaikki tiimit pääsevät määrittämään omat tavoitteensa ja avaintuloksensa. OKR-mallin käyttöönottoon on meillä suhtauduttu pääosin innostunein ja odottavin ajatuksin. Osaa hieman pohdituttaa, miten OKR-mallille jää tiimipalavereissa riittävästi aikaa ja miten malli yhdistetään arjen työhön, jotta se ei jää erilliseksi kehitysprojektiksi. Muutama on suhtautunut malliin myös kriittisemmin ajatellen, ettei mallissa ole mitään uutta, kun onhan tavoitteita ennenkin ollut.

Olemmekin pian ”jännän äärellä” oppimassa mallin käyttöönottoa yhdessä ja arvioimassa, onko mallista meille kaikille hyötyä. Malli, joka hyödyttää esim. vain johtoa, lakkaa nopeasti kiinnostamasta valtaosaa työntekijöistä. OKR-kirjan mukaan mallin systemaattinen ja kurinalainen noudattaminen tuo esiin mallin hyödyt ja varsinaiset hyödyt ovat nähtävissä noin vuoden kuluttua mallin käyttöönotosta. Tärkeintä onkin päästä alkuun, ja täydellisten tavoitteiden ja avaintulosten määrittämisen sijaan hyväksyä meidän olevan tässä aloittelijoita ja suhtautua itseemme armollisesti, kuten aina elämässä.

Lukusuosituksena kaikille Juuso Hämäläisen ja Henri Soran teos: Strategia arkeen OKR-mallilla — Käytännönläheinen opas OKR-mallin käyttöönottoon.

 


Henna Komonen

toimitusjohtaja


Veikko Mäkinen

hallituksen puheenjohtaj