Skip to main content

Omavalvonta Merikratoksella

Merikratoksella omavalvontaohjelma toimii asiakas- ja potilasturvallisuuden kulmakivenä. Omavalvonnan dokumentti löytyy sekä jokaisesta toimintayksiköstämme että verkkosivuiltamme. Omavalvontaa Merikratoksella toteutetaan sekä ennakollisesti että tarvittaessa reaktiivisesti. Koko organisaatiossa suoritetaan säännöllisesti sisäistä auditointia, jolla pyritään kehittämään toimintaa ja ennaltaehkäisemään laatupoikkeamia. Tulemme myös vuosittain raportoimaan omavalvonnan seurantaan perustuvat havainnot ja niiden perusteella tehtävät toimenpiteet julkaisemalla tätä koskevan raportin kotisivuillamme.

Merikratoksen omavalvontaohjelman sekä yksiköiden omavalvontasuunnitelmat löydät seuraavien linkkien takaa:

1.Merikratoksen omavalvontaohjelma

2. Perhekuntoutuskeskus Luotsin omavalvontasuunnitelma