Skip to main content
Ajankohtaista

Merikratos erbjuder nu även svenskspråkiga psykologtjänster

By 25.1.2022No Comments

Vi kan med glädje meddela att Merikratos nu även erbjuder svenskspråkiga psykologtjänster.

Wilma Nurminen har börjat som psykolog på Merikratos. Wilma är en tvåspråkig psykolog, vars modersmål är svenska. Wilma stärker Merikratos svenskspråkiga tjänster och hon har tidigare arbetat som psykolog i skolor och på familjerådgivningen. Wilmas expertis ligger i relationers växelverkan; i deras observation och analytiska undersökan. Och förstås i skapandet av relationer. I sitt jobb använder Wilma sig av bl.a. korttidsterapeutiska arbetssätt och lösningsfokuserade psykoterapins arbetsmetoder för att främja individens och familjens välmående. För Wilma är de viktigaste värderingarna i jobbet att kunden upplever en känsla av att bli sedd och förstådd, samt att tillsammans finna stöd och lösningar vid olika tillfällen i livet.

Vi önskar Wilma varmt välkommen till Merikratos!

Merikratos psykologtjänster riktade åt både kunder och professionella har varit mycket efterfrågade. Tjänsterna har upplevts vara av hög kvalitet och effektiva. Inom barnskyddets öppenvård arbetar våra psykologer t.ex. med psykologiska stödtjänster eller som en del i olika arbetsgrupper. Dessutom erbjuder vi tjänster för professionella bl.a. i form av case-arbetshandledning och korttidsterapi. Psykologteamets kunskap är nu ännu starkare än tidigare och vi kan därmed bättre möta våra kunders önskemål.

 

*  *  *  *  *

 

Merikratokselta nyt myös ruotsinkielisiä psykologipalveluita

 

Illolla voimme todeta, että Merikratoksella on tarjolla nyt myös ruotsinkielisiä psykologipalveluita.

Merikratoksella on aloittanut psykologi Wilma Nurminen. Wilma on kaksikielinen psykologi, jonka äidinkieli on ruotsi. Wilma vahvistaa omalta osaltaan Merikratoksen ruotsinkielisiä palveluita ja on aiemmin työskennellyt psykologina koulussa ja perheneuvolassa. Wilman osaamisen ydin on vuorovaikutussuhteissa; niiden havainnoinnissa ja analyyttisessä tarkastelussa. Ja tietysti myös niiden luomisessa. Wilma käyttää työssään mm. lyhytterapeuttista työskentelyotetta sekä ratkaisukeskeisen psykoterapian työskentelymenetelmiä yksilön ja perheen hyvinvoinnin edistämiseksi. Wilmalle keskeinen arvo työssä on asiakkaan kokemus tulla ymmärretyksi ja nähdyksi, sekä yhdessä löytää tukea ja ratkaisuja elämän eri tilanteissa.

Toivotamme Wilman lämpimästi tervetulleeksi Merikratokselle!

Sekä ammattilaisille että asiakkaille suunnatut Merikratoksen psykologipalvelut ovat olleet erittäin kysyttyjä. Palvelut on koettu laadukkaiksi ja vaikuttaviksi. Psykologimme tarjoavat palvelua mm. lastensuojelun avohuoltoon psykologin tukipalveluna tai osana työryhmää. Lisäksi tarjoamme palveluita ammattilaisille mm. case-työnohjausten ja lyhytterapian muodossa. Psykologitiimimme osaaminen on nyt entistä vahvempaa ja pystymme aiempaa paremmin vastaamaan tilaajien toiveisiin.