Skip to main content
Ajankohtaista

Merikratos kouluttaa: Hyvä hallinto sosiaalihuollossa

Aika: perjantai 1.4.2022
Paikka: webinaari

Julkista hallintotehtävää säätelee hallintolaki.  Hallintolaissa säädetään hyvän hallinnon perusteista sekä hallintoasiassa noudatettavasta menettelystä. Hallintolain tarkoitus on toteuttaa ja edistää hyvää hallintoa sekä oikeusturvaa hallintoasioissa. Lain tarkoituksena on myös edistää hallinnon palvelujen laatua ja tuloksellisuutta.

Julkista hallintotehtävää hoitavan ammattilaisen on tunnettava hallintolain säännökset hyvän hallinnon ja asiakkaiden oikeusturvan toteuttamiseksi. Koulutuksessa tarkastellaan hallinnon oikeusperiaatteiden lisäksi sosiaalioikeutta oikeudenalana ja sen oikeusperiaatteita. Koulutus antaa työvälineitä sosiaalihuollon tosiasialliseen hallintotoimintaan sekä erityisesti päätöksentekoon liittyviin aukko- ja tulkintatilanteisiin.

Koulutus on suunnattu kaikille sosiaalihuollon ammattilaisille, jotka työskentelevät sosiaalihuollon päätöksenteon parissa tai muuten osallistuvat sosiaalihuollon asiakastyöhön.

 

HL 6 § ”Viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Niiden on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia.”


Koulutus järjestetään perjantaina 1.4.2022 klo 9.00-12.00 webinaarina.
Koulutuksen hinta on 130 euroa + ALV 24 % / osallistuja.

Koulutukseen voi ilmoittautua sähköpostilla osoitteeseen anna.nyrhinen@merikratos.fi 29.3.2022 mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa laskutustiedot.

Tervetuloa oppimaan uutta ja päivittämään vanhaa! Koulutuksessa meillä on mahdollisuus yhdessä pysähtyä arjen kysymysten äärelle ja samalla tarkastella kokonaisuuksia uusin silmin.

 

Kouluttaja:

Kouluttajana toimii johtava lakimies Anna Nyrhinen Merikratos Oy:ltä. Annalla on pitkä kokemus sosiaalihuollon- ja lastensuojelun juridiikasta ja hän opettaa Turun yliopistolla sosiaalioikeuden sekä lapsi- ja perheoikeuden kursseja.