Skip to main content
Ajankohtaista

Merikratos OKR-matkalla

By 20.3.202330 maaliskuun, 2023No Comments

Uudistimme strategiamme yhdessä työntekijöidemme kanssa. Artikkelin päivitetyistä arvoistamme löydät täältä. Jatkumona yhteiselle strategian luomisprosessille halusimme valita selkeän mallin, jolla uusi strategia tulee osaksi jokaisen työntekijämme arkea. Malliksi valitsimme OKR:n eli Objectives and Key Results:n. Mallin käyttöönoton toteuttavat omat työntekijämme yhdessä hallituksemme puheenjohtajan kanssa. Käytämme heistä nimitystä strategialähettiläät.

OKR on malli, jolla johdetaan organisaation tavoitteita ja näin toteutetaan yrityksen strategiaa.

Mallissa meitä innostaa erityisesti sen osallistava vaikutus, läpinäkyvyys koko yrityksen osalta sekä sen sisältämät laadulliset tavoitteet ja määrälliset avaintulokset. Mallissa kiehtoo myös selkeä painotus siihen, mikä juuri nyt on tärkeää tavoitellun lopputuloksen näkökulmasta, mikä helpottaa asioiden priorisointia.

OKR-mallin käyttöönotolla haluamme nostaa esiin jokaisen työntekijämme työn merkityksellisyyttä sekä vaikutusta yhteisiin tavoitteisiimme liittyen.

Uskomme, että yhdessä tekemällä lopputulos on aina parempi yhteisen keskustelun, muilta oppimisen, yhteisen innostumisen ja yhteisen ymmärryksen muodostumisen kautta. Tavoitteet, joiden määrittelyssä on saanut olla mukana, ovat tiimien itsensä omistamia, jolloin niihin sitoutuminen on vahvempaa ja tavoitteiden toteutuminen todennäköisempää.

OKR-matkamme alkaa kevään 2023 aikana siten, että johto määrittää ensin koko organisaatiomme strategiasta johdetut tavoitteet ja avaintulokset. Sen jälkeen jokainen tiimi pääsee omalta osaltaan pohtimaan tiimien omia tavoitteita ja avaintuloksia. Strategialähettiläät ovat tiimien tukena tässä prosessissa ja kertovat matkasta myös yrityksemme sosiaalisen median kanavissa. Haluamme kertoa avoimesti matkastamme, tuoden esiin (toivottavasti) onnistumisia, mutta myös kohtia, joissa emme onnistuneet ja joista opimme. Vain siten voimme aidosti väittää olevamme keskusteleva ja oppiva organisaatio.

Otathan OKR-matkamme seurantaan. Käytämme matkallamme tunnisteita #OKRmatka, #strategia ja #merikratos

 


Henna Komonen

toimitusjohtaja


Veikko Mäkinen

hallituksen puheenjohtaja