Skip to main content
Ajankohtaista

Merikratos ottaa käyttöön sisäisen ilmoituskanavan

Ilmoittajansuojelulaki (Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta 1171/2022) astui voimaan vuodenvaihteessa. Lain tarkoituksena on tehostaa Euroopan unionin oikeuden ja kansallisen lainsäädännön täytäntöönpanon valvontaa säätämällä niiden henkilöiden suojelusta, jotka ilmoittavat lain soveltamisalaan kuuluvista rikkomisista.

Merikratos ottaa käyttöön sisäisen ilmoituskanavan

Ilmoittajansuojelulaki velvoittaa Suomessa yli 50 henkilöä työllistävien yritysten ottavan 17.12.2023 mennessä käyttöön sisäisen ilmoituskanavan, jossa työntekijä tai esimerkiksi aiemmin työsuhteessa ollut henkilö voi tehdä lain soveltamisalaan kuuluvan ilmoituksen mahdollisesti havaitsemastaan epäkohdasta tai väärinkäytöksestä yrityksessä.

Merikratoksella otetaan ilmoituskanava käyttöön hieman etupainotteisesti, 1.9.2023 alkaen. Ilmoituskanava löytyy Merikratoksen verkkosivujen etusivun alaosasta. Ilmoituskanava on vastuullisuusnäkökulman vuoksi julkaistu julkisena linkkinä, jotta työntekijälle mahdollisen ilmoituksen tekeminen on yksinkertaista, mutta myös yrityksen ulkopuolinen henkilö voisi mahdollisen ilmoituksen käydä tekemässä.

Sisäisen ilmoituskanavan perustaneen organisaation on nimettävä ilmoituksen käsittelystä vastaavat henkilöt. Ilmoituskanavasta ja sisäisestä prosessista mahdollisen ilmoituksen jälkeen Merikratoksella vastaavat IT-asiantuntija Sami Mäkelä, varahenkilönä palvelujohtaja Mikko Niemelä. Ilmoituksia käsittelevät vain tehtävään nimitetyt asiantuntijat.