Skip to main content
Ajankohtaista

Merikratos panostaa neuropsykiatrisen osaamisen ja ymmärryksen lisäämiseen yhteiskunnassa

By 14.9.2023No Comments

Merikratos panostaa neuropsykiatrisen osaamisen ja ymmärryksen lisäämiseen yhteiskunnassa.

Sisäisen kehityksen monimuotoisuus on tärkeä näkökulma, joka on korostunut viime vuosikymmeninä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja asiantuntijoiden huomioissa. Erityisesti neuropsykiatrisen diagnoosin omaavat lapset ovat ryhmä, joka tarvitsee kokemuksemme mukaan erityistä huomiota ja ymmärrystä neuropsykiatristen diagnoosien yleistyttyä huomattavasti viime vuosikymmeninä. Näiden lasten kohtaaminen voi olla haasteellista monille ammattilaisille, kuten opettajille, terveydenhuollon ammattilaisille ja sosiaalityöntekijöille, sillä tutkinto-opinnot sisältävät vain vähän tai ei lainkaan perehtymistä neuropsykiatrisiin piirteisiin.

Neuropsykiatriset diagnoosit, kuten autismikirjo, ADHD (tarkkaavuuden ja ylivilkkauden häiriö) ja Touretten oireyhtymä, voivat vaikuttaa lapsen kykyyn toimia, oppia ja kommunikoida.

Yksi merkittävä haaste on se, etteivät neuropsykiatriset diagnoosit aina näy ulospäin. Tämä voi johtaa väärinymmärryksiin, leimaamiseen ja syrjintään. Lapsia saatetaan syyllistää käytösongelmista tai laiminlyödä heidän erityistarpeensa. Neuropsykiatrisia erityispiirteitä ei aina myöskään osata tunnistaa, jolloin diagnoosi ja tukitoimet voivat viivästyä. Se, miten lapsi huomioidaan ja miten hänen tarpeisiinsa vastataan, vaikuttaa merkittävästi hänen kehitykseensä ja hyvinvointiinsa.

Merikratos on olemassa lisätäkseen perheiden ja yksilöiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja osallisuutta yhteiskunnassa.

Yhteiskuntavastuullisena toimijana pyrimme lisäämään neuropsykiatrista osaamista ja tietoisuutta yhteiskunnassa tarjoamalla neuropsykiatrisen valmentajapalvelun lisäksi laajan kirjon edullisia koulutuksia joustavin toteutustavoin. Vahvistamalla neuropsykiatrista osaamista yhteiskunnassa, me haluamme edistää yhteiskunnan inklusiivisuutta ja oikeudenmukaisuutta sekä vähentää diagnooseihin liittyvää stigmaa ja syrjintää.

Tavoitteena on, että mahdollisimman moni alan ammattilainen voi laajentaa osaamistaan ja saada työkaluja jokaisen tapaamansa lapsen yksilölliseen kohtaamiseen ja tukemiseen.

Me Merikratoksella näemme neuropsykiatrisen osaamisen lisäämisen myös pitkän aikavälin investointina. Kun ammattilaiset ja yhteiskunta ymmärtävät paremmin neuropsykiatrisia erityispiirteitä, resurssit voidaan kohdentaa paremmin ja tehokkaammin. Tämä johtaa parempiin tuloksiin lasten hyvinvoinnissa, oppimisessa ja elämänlaadussa, ja on myös kustannustehokkaampaa kuin korjaava työ. Rakennetaan yhdessä entistä parempi yhteiskunta, joka tarjoaa jokaiselle lapselle parhaat mahdollisuudet kasvaa, oppia ja menestyä omalla ainutlaatuisella tavallaan! <3

Lue lisää tarjoamistamme koulutusvaihtoehdoista, kuten opiskelijan omaan tahtiin toteutettavasta nonstop neuropsykiatrinen valmentaja -koulutuksestamme! Ota myös seurantaan somekanavamme, joissa tulemme syksyn aikana jakamaan asiantuntija-artikkeleita aihepiiriin liittyen!

Katso kaikki tulevat koulutuksemme täältä.