Skip to main content
Ajankohtaista

Merikratos tarjoaa sosiaali- ja potilasasiamiehen palveluja kunnille sekä yksityisille terveydenhuollon palveluja tarjoaville yrityksille

By 8.3.2021No Comments

Merikratos Oy tarjoaa sosiaali- ja potilasasiamiehen palveluja kunnille sekä yksityisille terveydenhuollon palveluja tarjoaville yrityksille.

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista edellyttää, että sosiaaliasiamies seuraa asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa sekä antaa siitä selvityksen vuosittain kunnanhallitukselle. Selvityksen tekoon liittyen toteutamme alkuvuodesta kaikkiin kuntiimme kuntakyselyt. Kyselyistä saamme tietoja esimerkiksi kunnan palveluiden saatavuuteen, määräaikojen toteutumiseen sekä henkilöstöön liittyen.

Vuoden 2021 alussa lähetimme kuntiin sosiaalihuoltoa koskevan kyselyn sekä ensimmäistä kertaa myös varhaiskasvatusta koskevan kyselyn. Sosiaalihuoltoa koskevaan kyselyyn vastasi 96 % ja varhaiskasvatuksen kyselyyn 65 % kyselyn saaneista kunnista. Kiitos kaikille vastanneille.

Kyselyyn kuuluu palauteosio, jonka kautta voi antaa palautetta sosiaaliasiamiehen toiminnasta ja myös esittää toiveita toiminnan suhteen. Muutamassa palautteessa toivottiin sosiaaliasiamiehen yhteistyötapaamisia, ns. kuntakäyntejä. Näiden kuntakäyntien toteutuminen on myös meidän sosiaaliasiamiesten toive. Laitamme vuosittain alkusyksystä kuntiin viestiä kuntakäynnin mahdollisuudesta ja toivomme kunnista yhteydenottoja yhteisen tapaamisen järjestämiseksi. Olemme pitäneet näitä yhteisiä tapaamisia antoisana yhteistyön muotona, ja saamamme palautteen mukaan myös monessa kunnassa on pidetty niitä tarpeellisina. Tänäkin vuonna tulemme lähettämään kesän jälkeen kuntiin viestiä kuntakäyntien järjestämiseksi. Meihin voi olla yhteydessä myös muuna ajankohtana kunnan taholta ja ehdottaa sopivaa kuntakäynnin ajankohtaa. Näin korona-aikana etätapaamiset Teamsin kautta ovat olleet toimivia ja uskomme, että etätapaamiset ovat osittain tulleet jäädäkseen. Toivomme tietysti, että jossain vaiheessa kuntakäynnit olisi mahdollista toteuttaa myös livenä.

Palautteiden kautta tuotiin esille toivetta siitä, että sosiaaliasiamies olisi kuntaan yhteydessä, mikäli yhteydenotossa tulee esille, että asiakas on kunnan toimintaan tyytymätön. Sosiaaliasiamies voi kuitenkin olla yhteydessä kuntaan vain asiakkaan pyynnöstä tai asiakkaan luvalla. Mikäli asiakas tekee asiastaan kuntaan muistutuksen, tulee tieto asiakkaan kokemuksesta kuntaan sitä kautta. Sosiaaliasiamiehet neuvovat asiakasta muistutuksen teossa.

Kuntakyselyn ajankohdaksi on muutamissa palautteissa toivottu myöhäisempää ajankohtaa. Tavoitteemme on kuitenkin saada kuntaselvitykset jo alkuvuodesta kuntiin, jotta kunnat saavat selvitykset kevään aikana kunnanhallitusten käsittelyyn sekä sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen tiimeihin käsiteltäviksi. Tätä meiltä on enemmistö kunnista toivonut.

Varhaiskasvatuksen palautteissa toivottiin yhteistyötä matalalla kynnyksellä. Myös varhaiskasvatuksen osalta osallistumme mielellämme yhteistyötapaamisiin ja toivomme kunnilta yhteydenottoja tarkemman ajankohdan sopimiseksi.

Hyvästä yhteistyöstä saimme kiitosta. Kiitos, toimiva yhteistyö on meille tärkeää! Haluamme osaltamme kiittää kaikkia sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen toimijoita sekä toivottaa teille kaikille hyvää ja aurinkoista kevättä!

 

sosiaaliasiamiehet

Maija-Kaisa Sointula

Heidi Vainio