Skip to main content
Ajankohtaista

Merikratos tukee työntekijöitään työhön liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä ja prosesseissa

Merikratoksen lakitiimi on työntekijöiden apuna ja tukena paitsi työhön liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä, myös sellaisissa työhön liittyvissä prosesseissa, joihin työntekijä on joutunut mukaan yksityishenkilönä ja toisena osapuolena on asiakas. Tällaisia työhön liittyviä prosesseja ovat esimerkiksi oikeudenkäynnit, joihin työntekijä on kutsuttu todistajaksi tai joissa työntekijä on uhrin, kantajan tai vastaajan roolissa.

Liian usein sosiaalialalla työntekijät jäävät yksin vaille työnantajan tukea niissä tilanteissa, joissa työntekijä joutuu osaksi oikeusprosessia työnsä kautta, mutta on prosessissa yksityishenkilön asemassa. Nämä prosessit saattavat olla työntekijälle hyvinkin traumaattisia ja täysin vieraita.

Merikratoksella halutaan tarjota työntekijöille suurin mahdollinen tuki näihin prosesseihin, jotta ammattilaisemme voivat hyvin ja jaksavat työssään. Työntekijöidemme osaaminen ja asenne ovat huipputasoa ja jotta kaikki nämä voimavarat tulevat hyödynnetyiksi asiakkaidemme käyttöön, meidän on pidettävä huolta työntekijöistämme. Työntekijöidemme hyvinvointiin panostaminen on Merikratoksen keskeinen arvo ja nyt meillä on mahdollisuus toteuttaa sitä entistä paremmin.

Tavoitteenamme on tukea myös muita organisaatioita tarjoamalla apua ammattilaisten työssään kohtaamiin oikeudellisiin prosesseihin. Meille työntekijöiden työssä jaksaminen, omien ja toisten, on ensiarvoisen tärkeää. Uskomme siihen, että työntekijöiden hyvinvointi sosiaalialalla parantaa työn laatua ja sen kautta tuotamme vaikuttavuutta kaikille asiakkaille sosiaalihuollon kentällä.