Skip to main content
Ajankohtaista

Merikratos uudisti strategiansa

By 15.3.202330 maaliskuun, 2023No Comments

 

Merikratos – vastuullisesti hyvinvoinnin puolella

 

Merikratos uudisti strategiansa.  Uusi strategia on voimassa maaliskuusta 2023 alkaen. Samalla päivitettiin Merikratoksen missio, visio ja arvot yhdessä työntekijöiden kanssa. Tässä artikkelissa esitellään uudistetut missio, visio ja strategia. Lue myös artikkeli arvoistamme.

Missio Tavoitteenamme on lisätä perheiden ja yksilöiden kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä osallisuutta yhteiskunnassa.

Visio Haluamme olla vahvasta asiantuntemuksesta laajasti tunnettu yhteiskuntavastuullinen toimija. Haluamme olla edelläkävijä vaikuttavan työn saralla ja edistää ennaltaehkäisevää työtä.

Strategiatyö käynnistyi vuoden 2022 syksyllä, jolloin toteutettiin työntekijöille suunnatut strategiapajat. Ajattelemme, että suurin viisaus ja sitä kautta paras lopputulos syntyvät ihmisten osallisuuden, substanssiosaamisen ja päivittäisessä työssä opitun kautta yhteisessä dialogissa.

Strategiamme kuvaa valintoja ja suuntia, joihin haluamme yhdessä kulkea. Kaiken toimintamme perustana ovat kannattava ja kestävä talous sekä työyhteisö, joiden varaan strategiset painopisteemmekin rakentuvat. Työyhteisömme rakentuu yhteiselle arvopohjalle, toiminnan eettisyydelle ja osaamiselle. Sitä tukevat monipuoliset ja vahvat työn tukirakenteet, jotka moniosaava ja laaja organisaatiomme tarjoaa mahdollistaen työn tekemisen eettisesti kestävällä tavalla.

Merikratoksen neljä strategista kulmakiveä ovat:

1) Strateginen kyvykkyys
Strategiaa toteutetaan ja johdetaan luontevana osana jokapäiväistä toimintaa. Strategian toteuttamiseen ja johtamiseen sovelletaan selkeää mallia.

2) Näkyvyys
Merikratos ja Merikratoksen tekemä työ näkyvät. Viemme yleistä keskustelua ongelmakeskeisyydestä tavoitteisiin, ennakointiin ja onnistumisiin.

3) Asiantuntijuus
Olemme kaikki asiantuntijoita ja se näkyy kaikissa palveluissamme ja jokaisen työntekijän arjen työssä. Asiantuntijuutemme ei ole yksisuuntaista, vaan näemme jokaisessa kohtaamisessa kaikkien asiantuntijuuden. Meillä työtä ei tehdä etäällä asiakkaasta ammatillisen viitekehyksen takaa, vaan yhdessä asiakkaan kanssa välittäen, kohdaten ja kunnioittaen.

4) Kokeilun kulttuuri
Tarkastelemme avoimesti toimintaamme ja etsimme uusia ajattelu- ja työtapoja niin omaan, kuin koko toimialan käyttöön. Olemme kyvykkäitä kokeilemaan uutta ja kantamaan myös hallittua riskiä kokeiluista.

Uusi strategia halutaan saattaa osaksi jokaisen työntekijämme arkea ja tähän olemme valinneet tavoitejohtamisen mallin OKR; Objectives and Key Results. Mallin käyttöönoton toteuttavat omat työntekijämme yhdessä hallituksemme puheenjohtajan kanssa. Jokainen tiimi pääsee omalta osaltaan pohtimaan strategiastamme johdettuja tiimien omia tavoitteita ja avaintuloksia. OKR-mallin käyttöönotolla haluamme nostaa esiin jokaisen työn merkityksellisyyttä sekä vaikututusta yhteisiin tavoitteisiin liittyen. OKR-malliin perehdytetään kevään aikana yrityksen omat strategialähettiläät, ja tiimeissä käytäntöjä aletaan harjoitella kesän alussa.

 


Henna Komonen

toimitusjohtaja


Veikko Mäkinen

hallituksen puheenjohtaja