Skip to main content
AjankohtaistaKoulutukset

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja — Nonstop verkkokoulutus (30 op verkko-opinnot)

By 29.5.202326 syyskuun, 2023No Comments

Tervetuloa mukaan joustavan toteutuksen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutukseen, joka tarjoaa syvällistä ymmärrystä kehityksellisistä neuropsykiatrisista häiriöistä ja valmennustaidoista niiden tukemiseksi. Koulutus on suunniteltu antamaan osallistujille työkaluja ja -taitoja työskennellä henkilöiden kanssa, joilla on erilaisia neuropsykiatrisia piirteitä, kuten ADHD, autismikirjon häiriöt, OCD ja Touretten oireyhtymä. Koulutus on joustava koulutettavalle ja soveltuu erinomaisesti työn ohella käytäväksi.

Seuraava aloitustilaisuus on 2.10.2023.

Pääkouluttajana toimii nepsy-kirjailija, neuropsykiatrinen valmentaja, kouluttaja Marianne Kulmala. Hänen lisäkseen kouluttamassa on kymmenen alan huippuammattilaista. Lääkäriluentoja pitää mm. Hannu Lauerma, ja kouluttamassa on myös kolme kokemusasiantuntijaa.

Koulutuksesta sanottua

Koulutus oli innovatiivisesti järjestetty ja etäopiskelun haasteet oli otettu hyvin huomioon!

Ohjaajat olivat ihanan lämpimästi mukana opiskelun eri vaiheissa ja pysyivät hyvin kärryllä siitä missä mennään, jolloin tukea pystyttiin antamaan oikeissa kohdissa.

Kiitos kovasti erinomaisille kouluttajille! Sain paljon uusia työmenetelmiä ja välineitä, mutta ennen kaikkea ymmärrystä.

Koulutuksen edellisen toteutuksen NPS-arvo oli 81 ja kouluttajien keskiarvo oli 4.5/5

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, opettajille, ja kaikille, jotka työskentelevät tai ovat kiinnostuneita työskentelemään neuropsykiatrisia piirteitä omaavien henkilöiden parissa.

Koulutettavilta edellytetään vähintään sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan perustutkintoa. Tapauskohtaisesti voidaan hyväksyä myös muu soveltuva työkokemus tai koulutus.

Koulutuksen rakenne ja kesto

Koulutus koostuu moniammatillisen kouluttajaryhmän luennoista, joita pääsee opiskelemaan omaan tahtiin opiskelijan omien aikataulujen mukaisesti. Koulutus on helposti soviteltavissa työn ohella opiskeltavaksi. Luentojen lisäksi opintoihin kuuluu etäyhteyksien päässä reaaliaikaisia lääkärien pitämiä luentoja sekä psykologien vetämiä työskentelyjä. Koulutuksessa käydään myös opettajien kanssa henkilökohtaisia keskusteluja, joilla tuetaan jokaisen opiskelijan ammatillista kasvua sekä opintojen sujumista. Keskitymme opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen, jotta kaikki pääsevät loistamaan.

  • Luennot: Opiskelijan läsnäoloa vaaditaan ainoastaan aloitusinfotilaisuudessa, lääkäriluennoilla sekä työpajapäivänä, ja näitä järjestetään useampi vaihtoehto lukukaudessa. Videoluennot annetaan opiskelijoille itsenäisesti opiskeltaviksi.
  • Tehtävät: Koulutuksen aikana opiskelija tekee käsikirjan oman työskentelyn tueksi sekä oppimispäiväkirjan oman oppimisen reflektion tueksi. Lisäksi koulutukseen kuuluu asiakastyön harjoitteluvalmennus.

Koulutus on laajuudeltaan 30 opintopistettä ja suositusopiskeluaika on kuusi kuukautta. Opiskeluoikeus on 12 kuukautta koulutuksen aloituksesta.

Koulutuksen tavoitteet

  • Syvällinen ymmärrys neuropsykiatrisista haasteista: Koulutus alkaa syventävällä pohjustuksella erilaisista neuropsykiatrisista haasteista, niiden syistä ja ilmenemismuodoista. Osallistujat saavat kattavan tietopohjan, joka auttaa tunnistamaan henkilöiden tarpeet ja vahvuudet.
  • Valmennustaitojen kehittäminen: Koulutus keskittyy vahvasti käytännön valmennustaitojen kehittämiseen. Osallistujat oppivat luomaan valmennettavien kanssa yksilöllisiä valmennusprosesseja, jotka huomioivat kunkin henkilön tarpeet ja
    tavoitteet.
  • Ratkaisukeskeinen työote: Koulutuksen viitekehyksenä toimii ratkaisukeskeinen työote. Koulutuksessa opiskellaan, mitä ratkaisukeskeisyys tarkoittaa ja miten ratkaisukeskeisin keinoin voidaan tukea valmennettavien hyvinvointia muutosprosessissa.
  • Tukea antavat menetelmät: Koulutus tarjoaa käytännön menetelmiä ja työkaluja, joilla neuropsykiatriset piirteet voidaan ottaa huomioon valmennusprosessissa. Osallistujat oppivat luomaan tukevia ympäristöjä ja rakentavia  uorovaikutustapoja, jotka edistävät yksilöiden oppimista ja kasvua.
  • Monialainen lähestymistapa: Koulutus korostaa monialaista yhteistyötä ja tiimityöskentelyä. Osallistujat saavat mahdollisuuden oppia eri alojen ammattilaisten kanssa ja kehittää kokonaisvaltainen näkemys neuropsykiatrisen tuen tarpeista ja tukimuodoista.

Hinta ja ilmoittautuminen

Koulutuksen hinta on 1500 € sis. alv (veroton 1209,68 €).

Mikäli haluat maksaa koulutuksen osallistumismaksun osissa, olethan yhteydessä osoitteeseen hallinto@merikratos.fi

Marianne Kulmala

Pääkouluttaja

Pääkouluttaja Marianne Kulmala on neuropsykiatrinen valmentaja, kouluttaja ja nepsykirjailija. Hän on työskennellyt nepsy-asiakasryhmän parissa jo yli 20 vuotta. Työnsä ohella ja tueksi hän on myös kirjoittanut selkokielisiä kirjoja ja oppaita, joista ehkä parhaiten tunnetaan Spesiaali lapsi -kirjat.

Simo Singh

Vastuukouluttaja

Simo Singh on ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja neuropsykiatrinen valmentaja. Simo toimii koulutuksessa vastuukouluttajana ja häneen voi olla yhteydessä koulutuksiin liittyvissä kysymyksissä.

+358 50 471 8311
simo.singh@merikratos.fi