Skip to main content
Ajankohtaista

OKR-mallin ensimmäisen toteutusjakson opit ja havainnot

By 18.10.2023No Comments

Uudistimme loppuvuoden 2022 ja alkuvuoden 2023 aikana strategiamme yhdessä työntekijöidemme kanssa. Jatkumona yhteiselle strategian luomisprosessille halusimme valita selkeän mallin, jolla uusi strategia tulee osaksi jokaisen työntekijämme arkea. Malliksi valitsimme OKR:n eli Objectives and Key Results:n. OKR-mallin käyttöönotolla halusimme muun muassa nostaa esiin jokaisen työntekijämme työn merkityksellisyyttä sekä vaikutusta yhteisiin tavoitteisiimme liittyen. Lue lisää OKR-matkamme alkutunnelmista tästä.

OKR-malli on ollut meillä Merikratoksella nyt käytössä reilun neljä kuukautta. Ensimmäisen lyhyen toteutusjakson perusteella olemme oppineet paljon OKR-mallin käyttöönotosta ja havainneet kohdat, joihin kiinnitämme mallin käyttöönottoa jatkaessamme erityistä huomiota:

1. Riittävä aika malliin perehtymiselle:
Jo ennakkoon tiedostimme, että OKR-mallin menestyksekäs käyttöönotto edellyttää riittävästi aikaa. Tämä tarkoitti, että meidän piti varata aikaa koulutukseen, mallin omaksumiseen ja käytännön harjoitteluun, jotta malli saataisiin käyttöön kaikissa tiimeissä. Tämän takia mallin käyttöönotolle asetettiin maltilliset tavoitteet; tärkeintä oli päästä alkuun ja siinä onnistuttiinkin. Nykyisen toteutusjakson aikana malliin perehtymistä ja harjoittelua jatketaan ja strategialähettiläitä käytetään edelleen tiimien apuna ja tukena.

2. Selkeä viestintä:
Tunnistimme, että mallin onnistuneelle käyttöönotolle on tärkeää jokaisen organisaation jäsenen ymmärrys siitä, miksi OKR-malli otettiin käyttöön ja mitä siltä odotetaan. Jatkossa meidän tulee jatkaa aktiivista viestintää ja myös säännöllisesti palauttaa mieliin, miten OKR-malli tukee organisaatiomme tavoitteita ja strategiaa, ja miten yksittäinen työntekijä sekä tiimi hyötyy mallista.

3. Kertaus:
Havaitsimme, että OKR-malliin liittyvien käsitteiden ja käytäntöjen säännöllinen kertaus on välttämätöntä. Kertauksen avulla voimme varmistaa, että OKR-mallia sovelletaan yhdenmukaisesti eri tiimeissä. Malli, sen termit ja mallin mukainen työskentely on valtaosalle tiimeistä uutta ja eroaa arjen asiakastyöstä, joten kertauksella ja selkeällä viestinnällä on erittäin suuri merkitys.

4. Yhdessä oppiminen:
Tiedostamme, että OKR-mallin käyttöönotto on tiimityötä ja koko tiimiä tarvitaan. Ensimmäisen toteutusjakson aikana moni tiimi jakoi yhteisessä OKR-kanavassamme omia oivalluksiaan ja kehitysehdotuksiaan, mutta jatkossa pyrimme entistä enemmän panostamaan yhdessä oppimiseen ja tiimien onnistumisten sekä oivallusten jakamiseen koko yrityksen tasolla.

Kokonaisuudessaan ensimmäinen lyhyt toteutusjakso OKR-mallin kanssa oli arvokas ja innostava oppimiskokemus. Olemme tunnistaneet, että on tärkeää antaa riittävästi aikaa ja resursseja malliin perehtymiseen, panostaa selkeään viestintään, kerrata säännöllisesti ja tukea yhdessä oppimista. Näillä opeilla on ollut hyvä jatkaa toisella toteutusjaksolla, joka alkoi 1.10.2023.

 


Henna Komonen
toimitusjohtaja


Veikko Mäkinen
hallituksen puheenjohtaja