Skip to main content
Ajankohtaista

Omavalvonta asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistajana

By 20.9.2023No Comments

17.9.2023 vietettiin maailman potilasturvallisuuspäivää ja sen ympärillä vietetään asiakas- ja potilasturvallisuusviikkoa eri puolella Suomea. Myös me Merikratoksella haluamme olla nostamassa tätä sosiaali- ja tarveydenhuollon yhtä keskeisintä teemaa näkyviin.

Maailman potilasturvallisuuden päivä kiinnittää huomiota terveydenhuollon laadun ja turvallisuuden tärkeyteen maailmanlaajuisesti. Asiakas- ja potilasturvallisuusviikko liittää mukaan myös sosiaalihuollon kentän. Yksi keskeinen viesti sekä potilasturvallisuuspäivän että laajemmin turvallisuuteen keskittyvän viikon viettämisessä on, että asiakas- ja potilasturvallisuus on meidän kaikkien alan toimijoiden yhteinen vastuu. Sosiaali- ja terveydenhuollon laatu ja turvallisuus ovat perustavanlaatuisia oikeuksia, jotka ansaitsevat jatkuvan huomion ja kehittämisen.

Omavalvonta on keskeisin ja konkreettisin toimi varmistaa asiakas- ja potilasturvallisuuden toteutuminen arjen työssä. Sote-järjestämislaki (612/2021) toi mukanaan omavalvontaohjelman omavalvontasuunnitelmien rinnalle. Omavalvontaohjelmassa määritetään, kuinka varmistetaan, että palvelut järjestetään ja toteutetaan sopimusten ja lainsäädännön mukaisesti. Siinä myös todetaan, miten palvelujen toteutumista, turvallisuutta ja laatua sekä yhdenvertaisuutta seurataan ja miten mahdolliset puutteellisuudet korjataan. Omavalvontaohjelman osana ovat yksikkökohtaiset omavalvontasuunnitelmat sekä suunnitelmat laadunhallinnasta ja potilasturvallisuudesta.

Merikratoksella omavalvontaohjelma toimii asiakas- ja potilasturvallisuuden kulmakivenä. Omavalvonnan dokumentti löytyy sekä jokaisesta toimintayksiköstämme että verkkosivuiltamme. Omavalvontaa Merikratoksella toteutetaan sekä ennakollisesti että tarvittaessa reaktiivisesti. Koko organisaatiossa suoritetaan säännöllisesti sisäistä auditointia, jolla pyritään kehittämään toimintaa ja ennaltaehkäisemään laatupoikkeamia. Tulemme myös vuosittain raportoimaan omavalvonnan seurantaan perustuvat havainnot ja niiden perusteella tehtävät toimenpiteet julkaisemalla tätä koskevan raportin kotisivuillamme.

Tutustu tarkemmin omavalvontaohjelmaamme täällä.

Potilasturvallisuuspäivä 2023