Skip to main content

Ammatillinen tukihenkilö

Ammatillinen tukihenkilö tarjoaa tukea lapselle tai nuorelle.

Ammattitaitoista tukea

Ammatillinen tukihenkilö voi tarjota tukea niin leikki-ikäiselle kuin myös esimerkiksi itsenäistyvälle nuorelle. Ammatillinen tukihenkilö tukee lapsen tai nuoren omien taitojen kehittymistä ja on esimerkkinä toimintakykyisestä aikuisesta.

Merikratoksen ammatillinen tukihenkilötoiminta on aina tavoitteellista, suunnitelmallista ja dokumentoitua, ja sen sisältö ja tavoitteet suunnitellaan jokaisen asiakkaan tarpeisiin ja persoonaan sopiviksi. Avainasemassa on lapsen tai nuoren oman motivaation tukeminen, ja työskentelyssä apuna on Merikratoksen moniammatillinen ja kokenut asiantuntijatiimi.

Tukihenkilötapaamiset toteutetaan pääsääntöisesti lapsen tai nuoren luonnollisessa toimintaympäristössä, mutta myös Merikratoksen tiloja ja erilaisia harrastusmahdollisuuksia hyödynnetään tapaamisella. Tuki voi olla esimerkiksi keskustelua, sosiaalisten taitojen harjoittelemista, koulunkäynnin tukemista, arkipäiväisten asioiden harjoittelua tai ammatin- ja työnhaun tukemista. Lisäksi työskentely voi sisältää vanhempainohjausta sekä neuropsykiatrisia elementtejä.

Ota yhteyttä

Ammatillisen tukihenkilön palveluita tarjoavat kaikki aluetoimistomme.

Aluetoimistot