Skip to main content

Jälkihuoltotyö jatkaa sijaishuollossa aloitettua työtä

Sijoitetun nuoren itsenäistymistä voidaan tukea jälkihuoltopalveluiden avulla. Jälkihuoltotyö jatkaa sijaishuollossa aloitettua työtä. Toimintaa ohjaavat nuoren omat ominaisuudet ja kiinnostuksen kohteet – tuemme nuorta kasvamaan ainutlaatuiseksi aikuiseksi.

Tukea nuoren itsenäistymiseen

Sijoitetun nuoren itsenäistymistä voidaan tukea jälkihuoltopalveluiden avulla. Jälkihuoltotyö jatkaa sijaishuollossa aloitettua työtä. Toimintaa ohjaavat nuoren omat ominaisuudet ja kiinnostuksen kohteet – tuemme nuorta kasvamaan ainutlaatuiseksi aikuiseksi.

Teemme jälkihuollon ohjausta kaikilla aluetoimistoillamme. Jälkihuoltotyön meiltä voi hankkia riippumatta siitä, missä nuori on aiemmin ollut sijoitettuna. Muutto opiskeluiden tai työn johdosta vieraalle paikkakunnalle ei estä jälkihuoltoa.

Työskentely sisältää käytännön ohjausta, keskusteluja, toiminnallista tekemistä sekä erilaisia työmenetelmiä. Tärkeää on myös nuoren omien verkostojen vahvistaminen. Työn sisällöt ja laajuus suunnitellaan yhdessä nuoren ja hänen asioistaan vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa nuoren tarpeiden ja elämäntaitojen mukaisiksi.

Ota yhteyttä

Tuotamme jälkihuollon palveluita kaikilla toimialueillamme.

Toimialueet