Skip to main content

Perhekuntoutus on koko perheelle tarjottavaa suunniteltua, pitkäkestoista ja tavoitteellista kuntoutusta

Perhekuntoutus on koko perheelle tarjottavaa suunniteltua, pitkäkestoista ja tavoitteellista kuntoutusta. Sillä pyritään turvaamaan lasten kasvuolosuhteet, tukemaan vanhempia kasvatuksessa ja vahvistamaan perheen omia voimavaroja.

Tukea koko perheelle

Perhekuntoutus on koko perheelle tarjottavaa suunniteltua, pitkäkestoista ja tavoitteellista kuntoutusta. Sillä pyritään turvaamaan lasten kasvuolosuhteet, tukemaan vanhempia kasvatuksessa ja vahvistamaan perheen omia voimavaroja. Perhekuntoutuksen aikana perheen tilanne kartoitetaan kokonaisuudessaan, ja perheen yksilölliset tavoitteet määritetään yhdessä perheen, tilaajan sekä Merikratoksen työryhmän kanssa. Perheen olemassa olevia verkostoja hyödynnetään työskentelyssä, ja tarpeen mukaan perheenjäseniä ohjataan myös muihin tarpeellisiin palveluihin.

Työskentelyn painopiste on perhesysteemissä eli perheen sisäisten vuorovaikutussuhteiden ja vanhemmuuden vahvistamisessa. Perhekuntoutusta toteuttavat Merikratoksen kokeneet ja osaavat moniammatilliset tiimit, jotka valitaan aina kunkin perheiden tarpeista käsin.

Ota yhteyttä

Kotona tehtävän perhekuntoutuksen palveluita palveluita tarjoavat kaikki aluetoimistomme.

Aluetoimistot