Skip to main content

Lapsen edun arvioinnin tukipalvelut

Autamme valitsemaan lapsen edun kannalta parhaat toimenpide- tai ratkaisuvaihtoehdot.

Tukea sosiaalityöntekijöille

Merikratoksen työntekijät voivat arvioivan työskentelyotteensa johdosta antaa kunnan sosiaalityöntekijöille arvokasta tukea ja tietoa tilanteissa, joissa punnitaan lapsen etua ja lapsen kannalta parasta toimenpide- tai ratkaisuvaihtoehtoa. Näitä tilanteita voivat olla mm. pitkittynyt lastensuojeluasiakkuus, jossa kaivataan uutta näkökulmaa taikka muut arvioivaa työotetta vaativat tilanteet, kuten olosuhdeselvitys.

Merikratoksen työntekijää voidaan käyttää asiantuntijana myös tilanteissa, joissa tarvitaan jotakin erityisosaamista (esim. päihde-, mielenterveys-, nepsy- tai terapiaosaamista) oman osaamisen tueksi, jolloin Merikratoksen työntekijä voi toimia kunnan oman työntekijän työparina.

Merikratos tarjoaa seuraavia arviointityöskentelyjä:

  • Olosuhdeselvitys
  • Vanhemmuuden arviointi
  • Perhearviointi

Ota yhteyttä

Lapsen edun arvioinnin tukipalveluita palveluita tarjoavat kaikki aluetoimistomme.

Aluetoimistot