Skip to main content

Neuropsykiatrinen valmennus on uuden oppimista, oman osaamisen vahvistamista ja omien voimavarojen käyttöönottoa

Neuropsykiatrinen valmennus on tavoitteellinen ja ohjauksellinen kuntoutusmenetelmä, joka auttaa lapsia, nuoria sekä aikuisia, joilla on neuropsykiatrisia erityispiirteitä ja toiminnan ohjauksen haasteita. Neuropsykiatrisia erityispiirteitä voivat olla esimerkiksi autismi, ADHD, Touretten oireyhtymä sekä kehitykselliset kielihäiriöt.

Neuropsykiatriset palvelut

Neuropsykiatrinen valmennus on uuden oppimista, oman osaamisen vahvistamista sekä omien voimavarojen käyttöönottoa. Tavoitteena on katkaista monen elämään liittyvä negatiivisuuden ja epäonnistumisen kierre. Ongelmat pyritään muuttamaan tavoitteiksi ja huomio kiinnitetään vahvuuksiin. Iloitsemme yhdessä asiakkaan kanssa hänen onnistumisistaan ja osaamisen kokemuksistaan – itsetunnon rakentumisesta.

Merikratos tarjoaa asiakkailleen myös neuropsykiatrista ohjausta. Neuropsykiatrinen ohjaus on mahdollista sen jälkeen, kun neuropsykiatrisen valmennuksen jakso on saatettu päätökseen. Nepsy-ohjauksessa vahvistetaan jo valmennusjaksolla alkanutta luottamuksellista asiakas- ja ihmissuhdetta. Kun neuropsykiatrisessa valmennuksessa työskentelyjakson aikana keskitytään muutamiin tavoitteisiin ja johonkin arjen osa-alueeseen, neuropsykiatrisessa ohjauksessa tuki ja ohjaus laajennetaan samanaikaisesti useampiin elämän osa-alueisiin, isompiin kokonaisuuksiin.

Neuropsykiatrinen perheohjaus on suunnattu terveydenhuollon, vammaispalvelun, sosiaalihuollon sekä lastensuojelun neuropsykiatrisesti oireileville tai jo diagnoosin saaneille perheille. Perheessä voi olla joko aikuinen, lapsi/nuori tai monta perheenjäsentä, joilla on arkea hankaloittavia erityispiirteitä. Työskentely tapahtuu perheessä ja sen lähi- ja toimintaympäristössä yhdessä eri verkostojen toimijoiden kanssa.

Neuropsykiatrisen valmentajan ja asiakkaan tukena työskentelee tarvittaessa eri asiantuntijoita, kuten psykologi tai psykoterapeutti, ja yhteistyötä tehdään myös asiakkaan lähipiirin ja palveluverkoston kanssa. Valmentajamme ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillisen koulutuksen ja neuropsykiatrisen valmentajan erikoistumiskoulutuksen suorittaneita kokeneita ammattilaisia.

Ota yhteyttä

Tuotamme neuropsykiatrisen valmennuksen palveluita kaikilla toimialueillamme.

Toimialueet