Skip to main content

Perhetyö ja tehostettu perhetyö

Tavoitteena asiakkaan ja perheen hyvinvoinnin tukeminen perheen voimavarojen vahvistamisen ja vuorovaikutuksen parantamisen avulla.

Kevyttä tai intensiivistä perhetyötä

Sosiaalihuoltolain mukaisen perhetyön ja lastensuojelulain mukaisen tehostetun perhetyön tavoitteena on asiakkaan ja hänen perheensä hyvinvoinnin tukeminen perheen voimavarojen vahvistamisen ja vuorovaikutuksen parantamisen avulla. Konkreettiset arjen vanhemmuuden ja lasten ikätasoisen arjen teemat sekä psykososiaalinen tukityöskentely toimivat toisiaan tukevina työskentelytapoina.

Perhetyön ja tehostetun perhetyön keskeisin ero on työskentelyn intensiteetissä. Perhetyö on matalan kynnyksen kevyempää palvelua, jota perheelle voidaan tarjota ilman lastensuojelun asiakkuutta. Tehostettu perhetyö puolestaan on pitkäkestoinen, intensiivinen ja vahva lastensuojelun tukimuoto, jonka kautta pyritään tarjoamaan perheelle kokonaisvaltaista ja hoidollista tukea.

Ota yhteyttä

Perhetyön ja tehostetun perhetyön palveluita tarjoavat kaikki aluetoimistomme.

Aluetoimistot