Skip to main content

Merikratos tarjoaa juridista asiantuntijapalvelua kuntien tarpeisiin räätälöidysti

Merikratoksen lakitiimi on kuntien ja kuntayhtymien tukena kaikissa sosiaalihuollon juridiikan kysymyksissä.

Juridiset asiantuntijapalvelut

Merikratoksen lakitiimi on kuntien ja kuntayhtymien tukena kaikissa sosiaalihuollon juridiikan kysymyksissä. Asiantuntijamme auttavat mm. lastensuojelua, lapsen huoltoa ja elatusta sekä hallintoprosesseja koskevissa kysymyksissä. Tavoitteenamme on tukea oikeudellista osaamista kunnissa ja vastata kuntien tarpeisiin matalalla kynnyksellä, viivytyksettä ja ammattitaidolla.

Palveluja on tarjolla useita ja asiakkaan kanssa voidaan myös suunnitella palvelu, joka vastaa juuri kyseisen kunnan tai kuntayhtymän tarpeisiin.

Palvelumme:

 • Juridinen konsultaatio
 • Asiakirja-avustaminen
 • Avustaminen oikeudessa
 • Koulutukset

Lastensuojelun juridinen asiantuntija

Asiantuntijatyön tavoitteena on vahvistaa lastensuojelun ja lapsiperhesosiaalityön oikeudellista osaamista ja toimia kuntien tukena juridisissa asioissa. Asiantuntijatyön pääpaino on lastensuojelulain, sosiaalihuoltolain sekä lapsen huoltoa- ja tapaamisoikeutta koskevan lain soveltamiseen sekä tulkintaan liittyvissä kysymyksissä.

Asiantuntija voi toimia myös kunnan oman tai Merikratoksen tuottaman lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijaryhmän jäsenenä, edustaa kuntaa hallinto-oikeuden suullisissa käsittelyissä ja neuvoa hallintoprosessiin liittyvissä asioissa. Erikseen sovittaessa asiantuntija voi edustaa kuntaa myös käräjäoikeuden käsittelyissä (lupalakimies).

Lue lisää...

 • Konsultaatiopaketti 1: Puhelinkonsultaatioaika kaksi kertaa viikossa á 2 h.
 • Konsultaatiopaketti 2: Sähköposti- ja puhelinkonsultaatio kello 8–16.
 • Konsultaatiopaketti 3: Sähköposti- ja puhelinkonsultaatio kello 8–16. Konsultaatiopalaverit toteutetaan kerran kuukaudessa á 2 h joko etäyhteyksin taikka Merikratoksen tai tilaajan toimitiloissa. Konsultaatiopalaverissa voidaan käsitellä yksittäisiä lakikysymyksiä/caseja, taikka käyttää aika ennakkoon sovittujen juridisten kysymysten/ aihepiirien tarkasteluun (koulutuksellinen sisältö).
 • Täyden palvelun paketti: Sähköposti- ja puhelinkonsultaatio, case-konsultaatiot (kuntakäynnit), koulutukset (2 krt vuodessa), asiakirja-avustaminen ja HAO:n suulliset käsittelyt sekä moniammatillinen asiantuntijatyöryhmä.

Lastensuojelun juridisen asiantuntijan palvelut pähkinänkuoressa: 

 • Konsultaatiopaketit
 • Koulutukset
 • Case-konsultaatiokäynnit
 • Sähköposti- ja puhelinkonsultaatio
 • Asiakirja-avustaminen
 • Hallinto-oikeuden suullinen käsittely
Muut juridiset asiantuntijapalvelut

Avustaja sijoitettujen lasten elatusasioihin

Merikratos tarjoaa käyttöönne lakimiehen, joka hoitaa sijoitetun lapsen elatusasian tuomioistuimessa alusta loppuun tilanteissa, joissa sopimukseen ei päästä lastenvalvojan luona.

Huolehdimme elatusvelvollisten verotietojen hankkimisesta, haastehakemuksen laatimisesta ja oikeusapuhakemuksen tekemisestä. Lisäksi hoidamme tuomioistuimen suullisen käsittelyn ja mahdollisen jatkokäsittelyn ylemmissä tuomioistuimissa. Lopuksi toimitamme tuomion sosiaalityöntekijälle ja edunvalvojan sijaiselle elatusapujen perintää varten.

Tarjoamme myös asiakirja- ja kirjepohjat kunnissa tehtävän työn tueksi. Palvelu on kunnille maksuton. 

Koulutukset

Tarjoamme juridista koulutusta kuntien tarpeisiin räätälöidysti. Lisäksi tarjoamme mm. seuraavia yhden päivän koulutuspaketteja

 • Asiakasmaksulain koulutus
 • Lastensuojelulain mukaiset rajoitukset sijaishuollossa
 • Lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain rajapinnalla
 • Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet
 • Lapsioikeuden perusteet
 • Läheisverkostoratkaisut (4 h koulutus)
 • Sivistystoimen ja sosiaalitoimen yhteistyö lastensuojeluasiassa (4 h koulutus)
 • Lastenvalvojan peruskoulutuspaketti; laki lapsen huollosta, tapaamisesta ja asumisesta, laki lapsen elatuksesta sekä äitiyslaki ja isyyslaki.