Skip to main content

Koulutuksemme

Koulutamme räätälöidysti työyhteisöjä ja ammattilaisia.

Tässä joitakin pääteemoja, joista olemme koulutuksia jo toteuttaneet:

Hyvinvointitoimialan substanssiin liittyvät koulutukset

 • Kiintymyskeskeinen lastensuojelutyö
 • Terapeuttinen viitekehys lastensuojelussa
 • Kiintymystrauma
 • Traumaorientoitunut työote
 • Neuropsykiatriset oireyhtymät
 • Neuropsykiatrinen valmentaja
 • Oma persoonallisuus työvälineenä
 • Tunne-elämän epävakaus

Juridiset koulutukset

 • Hallintolaki ja hyvä hallinto
 • Asiakasväkivalta
 • Lastensuojeluoikeus
 • Asiakasmaksulaki
 • Lastensuojelun rajoitustoimenpiteet
 • Läheisverkostoratkaisut
 • Sivistystoimen ja sosiaalihuollon yhteistyö
 • Lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain rajapinta
 • Lastenvalvojan peruskoulutus

Tulevat koulutukset

Menneet koulutukset