Terapia- ja psykologipalvelut

Merikratos tarjoaa terapia- ja psykologipalveluita sekä yksityisille asiakkaille että kunnille.

Terapia- ja psykologipalvelut

Merikratos tarjoaa terapia- ja psykologipalveluita sekä yksityisille asiakkaille että kunnille. Voimme toteuttaa näitä palveluita vastaanottotyönä, kotiin tehtävänä työnä ja nyt myös laajenevasti verkkopalveluna. Palveluja on lisäksi mahdollista integroida osaksi sosiaalipalveluja.

Terapia- ja psykologipalveluissa Merikratoksen työntekijä tukee eri-ikäisiä asiakkaita heidän yksilöllisen tilanteensa edellyttämällä tavalla. Työskentely perustuu asiakkaan ja työntekijän väliseen vuorovaikutukseen. Osa terapiapalveluista on mahdollista hankkia Kela-korvattuna palveluna.

Ota yhteyttä

Terapia- ja psykologipalveluita tarjoaa Varsinais-Suomen ja Etelä-Savon aluetoimistomme.

Varsinais-Suomessa vastaanottotilat sijaitsevat Liedon Vanhalinnassa Ravattulan Citymarketin läheisyydessä hyvien kulkuyhteyksien päässä.

Etelä-Savossa vastaanottotilat sijaitsevat Mikkelissä Sammonkadulla ja Ylännetiellä.

Perheterapia

Perheterapiassa tutkitaan perheen sisäisiä vuorovaikutusmalleja sekä pyritään hoitamaan niissä esiintyviä häiriöitä ja niiden aiheuttamia haasteita yhdessä perheenjäsenten kanssa. Varsinaiset perheterapiaprosessit kestävät yleensä 1–3 vuotta. Tapaamistiheys ja yksittäisen tapaamisen kesto vaihtelevat terapeutin työtapojen mukaan. Tiiviimmillään perhettä/paria tavataan viikoittain, usein kuitenkin tapaamistiheys on 1–2 kertaa kuukaudessa.

Perheterapiaa voidaan käyttää monimuotoisesti perheen kriisien hoitamiseen, vanhemmuuden vahvistamiseen ja vakauttamiseen, parisuhteen ja siinä esiintyvien haasteiden tarkasteluun ja merkitykseen perhesysteemin toimivuudessa, lapsen kasvussa ja kehityksessä ilmenevien haasteiden työstämiseen, vanhempien ja lasten ristiriitojen tai sisarussuhteissa esiintyvien ristiriitojen auttamiseen sekä vaikeiden mielenterveyshäiriöiden ja lievempien psyykkisten häiriöiden hoitamiseen.

Pariterapia

Miksi välillenne syntyy jatkuvasti erimielisyyksiä?

Huomaatko toistavasi parisuhteessasi lapsuudesta tuttuja toimintamalleja ja tämä häiritsee sinua?

Pariterapian avulla tutkitaan, ymmärretään ja hoidetaan parisuhteessa esiintyviä ristiriitoja, häiriöitä ja ahdistusta, tarkastellaan puolisoiden keskinäistä vuorovaikutusta ja kummankin kasvuhistoriasta parisuhteeseen esiin nousevia asioita. Pariterapia tarjoaa mahdollisuuden yhteiseen jakamiseen, pettymysten ja toiveiden käsittelyyn sekä uudenlaisen yhteyden löytämiseen niin itseen kuin puolisoonkin.

Lyhytterapia

Lyhytterapia on intensiivinen ja lyhytkestoinen työskentelyjakso (5-20 käyntiä), jonka aikana työskennellään rajatun tavoitteen tai aihepiirin parissa. Työskentely alkaa tavoitteen muotoilulla ja jatkuu tästä yhteistyössä sovituin työskentelymuodoin.

Lyhytterapeuttinen työskentely sopii esimerkiksi elämän käännekohtiin työ- ja vapaa-ajalla tai silloin, kun halutaan etsiä ja vahvistaa hyvinvointia lisääviä keinoja nykyisissä ympäristöissä. Lyhytterapiaa voi hankkia itselleen yksityishenkilönä, mutta se toimii myös työnantajan keinona tukea työntekijäänsä. Lyhytterapiajakso voidaan toteuttaa vastaanotolla tai etäyhteyden välityksellä.

Lyhytterapiaan ei tarvita erillistä lähetettä ja se on helposti saatavilla. Erityisesti nopea aloitus ja oikea-aikaisuus lisäävät sen vaikuttavuutta. Lyhytterapia on täydentävä palvelu pitkien psykoterapioiden ja lyhyempien kunnallisten tai työterveyden tarjoamien keskustelukäyntien välissä. Palvelun riittävyyttä asiakkaalle arvioidaan koko työskentelyn ajan ja tarvittaessa annetaan suosituksia jatkohoidosta.

Ratkaisu­keskeinen terapia

Ratkaisukeskeisessä terapiassa asiakkaan pulmia ratkotaan siten, että keskustelussa asiakkaiden kanssa ei keskitytä niinkään heidän ongelmiinsa ja niiden taustojen ymmärtämiseen, vaan pikemmin heidän tavoitteisiinsa, sekä keinoihin, joiden avulla he voisivat saavuttaa nuo tavoitteet.

Ratkaisukeskeisessä terapiassa kartoitetaan tulevaisuuden toiveita, tutkitaan tilanteita, joissa ongelmat eivät ole läsnä ja siirretään näkökulmaa pois vaikeuksista siihen, mikä nykytilanteessa toimii. Terapiaprosessin alussa ei sitouduta tietyn mittaiseen terapiajaksoon vaan terapia loppuu, kun koetaan, ettei sitä enää tarvita.

Psykologipalvelut

Joskus erilaiset elämäntilanteet ja -tapahtumat saattavat vaikuttaa meihin niin, että keskustelu ammattilaisen kanssa voi olla tarpeen. Psykologin tapaamisilla elämäntilannetta ja omia kokemuksia voi selvitellä ja jäsentää oman olon helpottamiseksi ja hyvien ratkaisujen hahmottelemiseksi. Tapaamisilla omia ajatuksia ja tunteita tarkastellaan yhdessä, mistä syntyy uusia näkökulmia ja vaihtoehtoja hankalalta tuntuviin tilanteisiin.

Psykologin tapaamisten tavoitteena voi olla myös henkisten voimavarojen vahvistaminen, elämänlaadun parantaminen ja itsensä kehittäminen. Tapaamisten aikana voidaan keskittyä vaikkapa itsetuntemuksen lisäämiseen ja uusien voimavarojen etsimiseen, jotta elämä arjessa olisi entistä parempaa. Psykologin tapaamiset joustavat tilanteiden muuttuessa: joskus jo muutaman tapaamisen aikana löytyy hyviä etenemisvaihtoehtoja, joissakin tilanteissa voi olla hyötyä pidemmästä rinnalla kulkemisesta.

Psykologiyksikkömme tarjoaa myös täydentäviä palveluita kunnille, esimerkiksi koulu- sekä kasvatus- ja perheneuvolan psykologipalveluita. Autamme äkillisissä tilanteissa ja ajanvarausruuhkien purkamisessa. Kanssamme voi myös sopia säännöllisestä ja pitkäaikaisesta yhteistyöstä, kuten päivystyskäytännöistä tai säännöllisistä vastaanottoajoista.

Kysy lisää psykologipalveluistamme!
Helena Vantamo: 050 911 0376, helena.vantamo@merikratos.fi

Yhteyshenkilöt – terapiapalvelut

Satu Hintzell

Integratiivinen perhe- ja paripsykoterapeutti (Valvira)
Etelä-Savo
050 4709 655
satu.hintzell@merikratos.fi

Vapaita aikoja, kysy lisää!

Kirsi Ahlqvist

Voimavarakeskeinen
perhepsykoterapeutti (Valvira)
Varsinais-Suomi
050 470 2566
kirsi.ahlqvist@merikratos.fi

Vapaita aikoja, kysy lisää!

Marianne Pajunen

Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (Valvira), erityistason seksuaaliterapeutti (NACS)
Varsinais-Suomi
050 562 3645
marianne.pajunen@merikratos.fi

Vapaita aikoja, kysy lisää!

Valitseterapia.fi

Satu Deraz

Kriisi- ja traumapainotteinen
perhepsykoterapeutti (Valvira)
Varsinais-Suomi
050 414 1564
satu.deraz@merikratos.fi

Valitseterapia.fi

Anu Vesaniemi

Voimavarakeskeinen perhe- ja paripsykoterapeutti (Valvira), työnohjaaja (koulutuksessa)
Varsinais-Suomi
050 408 4065
anu.vesaniemi@merikratos.fi

Vapaita aikoja, kysy lisää!

Valitseterapia.fi

Yhteyshenkilöt – psykologipalvelut

Ville Suomäki

johtava psykologi
työnohjaaja
Varsinais-Suomi
041 527 2772
ville.suomaki@merikratos.fi

Henna Keskikylä

psykologi
Varsinais-Suomi
050 340 1630
henna.keskikyla@merikratos.fi

Visa Metsälä

psykologi, työnohjaaja
Varsinais-Suomi
050 562 9260
visa.metsala@merikratos.fi

Helena Vantamo

psykologi, työnohjaaja
Varsinais-Suomi
050 911 0376
helena.vantamo@merikratos.fi

Wilma Nurminen

psykologi
Varsinais-Suomi
050 576 1171
wilma.nurminen@merikratos.fi

Valitseterapia.fi