Skip to main content

Aapeluskodeissa toteutamme lapsen edun mukaista sijaishuoltoa

Sijaishuoltoyksiköissämme lapset ja nuoret sekä heidän perheensä saavat osakseen kiintymyskeskeistä huolenpitoa, kuntoutusta ja ohjausta.

Sijaishuolto Aapeluskodeissa

Ajattelemme, että lähtökohtaisesti jokaisen lapsen tulisi voida asua kotona, mutta joissain tilanteissa lapsi tarvitsee sijoituksen kodin ulkopuolelle. Ennen kodin ulkopuolelle sijoittamista tulee kuitenkin aina pyrkiä tukemaan perhettä avohuollon tukitoimin. Sijoittaminen voi tulla kyseeseen vain, jos avohuollon tukitoimet eivät ole lapsen edun mukaisen huolenpidon toteuttamiseksi sopivia tai mahdollisia, tai jos ne ovat osoittautuneet riittämättömiksi ja jos sijaishuollon arvioidaan olevan lapsen edun mukaista.

Sijoitus kodin ulkopuolelle on aina iso ja tunteita herättävä asia lapselle ja koko hänen lähipiirilleen. Haluamme olla Aapeluskoteihin sijoitettujen lasten ja heidän vanhempiensa apuna ja tukena tällaisissa tilanteissa. Aapeluskodeissa toteutamme jaetun vanhemmuuden työskentelyä, jossa toimimme yhdessä lapsen lähipiirin kanssa lapsen parasta tavoitellen.

Lue lisää AapeluskodeistaLue lisää jälkihuollosta

Aapeluskodit

Tiedustelut ja paikkakyselyt:

Heidi Sillanpää
johtaja, Aapeluskodit
050 441 9900
heidi.sillanpaa@merikratos.fi