Skip to main content

Sosiaali- ja potilasasiamiestoiminta

Sosiaali- ja potilasasiamiestoiminnan tavoitteena on varmistaa yhdessä asiakkaan/potilaan kanssa tämän oikeuksien toteutuminen sosiaalihuollossa, varhaiskasvatuksessa ja terveydenhuollossa.

SosiaaliasiamiesPotilasasiamies

Miksi olisin yhteydessä sosiaaliasiamieheen?

 • Haluat neuvoja oikeuksistasi sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen asiakkaana.
 • Haluat neuvoja sosiaalipalveluita tai varhaiskasvatusta koskevan muistutuksen tai päätökseen kohdistuvan valituksen tekemisessä.
 • Haluat puolueetonta tietoa sosiaalihuoltoon tai varhaiskasvatukseen liittyvästä lainsäädännöstä ja lain soveltamisesta asuinkunnassasi.
 • Olet epävarma sinulle (tai läheisellesi) kuuluvista sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen palveluista tai tyytymätön saamiisi palveluihin.
 • Olet tyytymätön sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen työntekijän tai hänen esimiehensä taholta saamaasi kohteluun tai koet tulleesi epäasiallisesti kohdelluksi.
 • Et ymmärrä asiassasi tehtyjä sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen päätöksiä tai sopimuksia.

Sosiaaliasiamiehen tehtävät (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 24 §)

 • Neuvoa asiakasta asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa.
 • Avustaa muistutuksen ja kantelun teossa.
 • Tiedottaa asiakkaan oikeuksista.
 • Toimia asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.
 • Seurata asiakkaan oikeuksien ja aseman kehitystä kunnissa ja antaa siitä selvityksen vuosittain kunnanhallitukselle. Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava, sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Hän ei voi myöskään muuttaa viranomaisen tekemiä päätöksiä.

Kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies. Sosiaaliasiamies voi olla kahden tai useamman kunnan yhteinen. Sosiaaliasiamies palvelee sekä julkisen että yksityisen sosiaalihuollon asiakkaita.

Asiakkaalla on oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja varhaiskasvatusta.

Ota yhteyttä

Merikratos tuottaa sosiaalisiamiestoimintaa useille kunnille. Varmistathan kotikunnastasi / -kaupungistasi, onko Merikratos kyseisen palvelun tuottaja.

Sosiaaliasiamiehen tavoittaa numerosta 050 341 5244  (tiistai klo 12-15 ja keskiviikko-torstai kello 10-13) ja sähköpostitse sosiaaliasiamies@merikratos.fi (ei suojattu, joten ethän lähetä salassapidettäviä tietoja).

Uusissa sopimusasioissa ota yhteyttä Anna Nyrhiseen 050 473 1859, anna.nyrhinen@merikratos.fi tai lähetä viestiä lomakkeella.

Miksi olisin yhteydessä potilasasiamieheen?

 • Haluat tietoja potilaslain soveltamisesta.
 • Tarvitset neuvoja oikeuksistasi terveydenhuollossa.
 • Olet tyytymätön saamaasi kohteluun tai palveluun terveydenhuollossa.
 • Haluat tehdä muistutuksen tai potilasvahinkoilmoituksen omaan tai läheisesi terveydenhuoltoon liittyen.
 • Potilasasiamieheen voivat olla yhteydessä myös potilaiden omaiset, muut läheiset, sekä potilaiden asioissa toimivat yhteistyötahot.

Potilasasiamiehen tehtävät (laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 11 §)

 • Neuvoa ja ohjata potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa.
 • Tiedottaa potilaan oikeuksista.
 • Toimia potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.
 • Neuvoa ja tarvittaessa avustaa muistutuksen, kantelun ja potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä.
 • Potilasasiamies ei voi ottaa kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin eikä siihen, onko hoidossa tapahtunut potilasvahinko.

Potilasasiamiehen apu on oltava käytettävissä jokaisessa terveydenhuollon toimintayksikössä. Yksi potilasasiamies voi toimia useammassa yksikössä.

Potilaalla on oikeus hyvään terveyden ja sairaanhoitoon sekä siihen liittyvään kohteluun.

Ota yhteyttä

Merikratos tuottaa potilasiamiestoimintaa useille kunnille ja terveydenhuollon yksiköille. Varmistathan kotikunnastasi / -kaupungistasi / terveydenhuollon yksiköstäsi, onko Merikratos kyseisen palvelun tuottaja.

Potilasasiamiehen tavoittaa numerosta 050 341 5244  (tiistai klo 12-15, keskiviikko-torstai kello 10-13) ja sähköpostitse potilasasiamies@merikratos.fi (ei suojattu, joten ethän lähetä salassapidettäviä tietoja).