Skip to main content

Ympärivuorokautinen perhekuntoutus tarjoaa vahvaa tukea perheille

Ympärivuorokautinen perhekuntoutus tarjoaa vahvaa tukea perheille tilanteissa, joissa kotiin vietävä tuki ei ole riittävää tai kun tarvitaan lisätietoa ja arviota vanhemmuudesta ja lapsen tarpeista.

Merikratoksen ympärivuorokautinen perhekuntoutus

Ympärivuorokautinen perhekuntoutus tarjoaa vahvaa tukea perheille tilanteissa, joissa kotiin vietävä tuki ei ole riittävää tai kun tarvitaan lisätietoa ja arviota vanhemmuudesta ja lapsen tarpeista. Perhekuntoutusjakso voi olla tukena myös perheen jälleenyhdistämisessä kodin ulkopuolisen sijoituksen päättyessä tai sitä harkittaessa. Ympärivuorokautista perhekuntoutusta tarjotaan myös vauvaperheille. Niin kutsutulle ensikotijaksolle perhe voi tulla jo raskausaikana.

Kuntoutuksen keskeisimpiä tavoitteita ovat lapsen iänmukaisen kasvun ja kehityksen turvaaminen sekä perheen kotiinpaluun mahdollistaminen kuntoutuksen jälkeen.

Ympärivuorokautinen perhekuntoutus on intensiivistä muutostyöskentelyä ympäristössä, joka mahdollistaa perheen tilanteen tehokkaan arvioinnin, oikea-aikaisen tuen arjen tilanteissa sekä asiakkaan omakohtaiseen pohdintaan perustuvan, syvällisen muutostyöskentelyn.

Lue lisää...

  • Työskentely on mm. perheiden arjen vakauttamista, vanhemmuuden tukemista sekä perheen sisäisten vuorovaikutussuhteiden vahvistamista. Vanhempia tuetaan vanhemmuuden ja arjen taidoissa ja turvallisen kiintymyssuhteen luomisessa lapseen, sekä vahvistetaan ymmärrystä vuorovaikutuksen merkityksestä lapsen kehitykselle.
  • Perheen toimintamallien tarkastelun kautta kuntoutuksessa on mahdollista löytää keinoja katkaista haitallisia ylisukupolvisia ketjuja. Kuntoutuksen aikana vanhemmilla on mahdollisuus tarkastella turvallisesti omien lapsuuden kokemustensa vaikutusta vanhemmuuteen ja siinä herääviin tunteisiin.
  • Pariskuntana kuntoutukseen tulevia vanhempia tuetaan myös parisuhteen kysymyksissä.

Kuntoutusjakson sisältö räätälöidään asiakasperheen tuen tarpeiden pohjalta yhdessä sosiaalityöntekijän ja perheen kanssa asetettavien tavoitteiden mukaisesti. Perhekuntoutusjakso muodostuu alun tutustumis- ja arviointivaiheesta, intensiivisen työskentelyn vaiheesta sekä kotiharjoitteluvaiheesta.

Lue lisää...

  • Tutustumis- ja arviointivaiheen kesto on 1-3 kuukautta, jonka aikana luodaan perusta yhteistyölle ja suunnitelmalliselle kuntoutukselle.
  • Intensiivisen työskentelyn tarve riippuu perheen yksilöllisestä tilanteesta. Tyypillisesti tämän vaiheen kesto on 2-6 kuukautta.
  • Kotiharjoitteluvaiheen tarkoituksena on harjoitella kuntoutuksessa opittuja taitoja kotiympäristössä ja valmistautua kotiin paluuseen.

Merikratoksella on kaksi perhekuntoutusyksikköä, Kajo Liedossa ja Luotsi Mikkelissä. Kummassakin yksikössä on neljä perhepaikkaa. Molemmat yksiköt on suunniteltu juuri perhekuntoutuksen tarpeita vastaaviksi, ja rakentaminen on toteutettu Joutsenmerkin kriteerien mukaisesti ja sisäilmaturvallisesti.

Lue lisää...

  • Jokaisella asiakasperheellä on yksikössä oma asuntonsa, jotta olosuhteet ja elämä olisivat mahdollisimman kodinomaisia. Näin arjen todelliset solmukohdat tulevat parhaiten näkyviin, ja niitä voidaan ratkoa yhdessä uusia toimintamalleja etsien.
  • Omat asunnot ja oma tila mahdollistavat myös erilaisista kulttuurisista taustoista tulevien asiakkaiden samanaikaisen oleskelun yksikössä sekä ensikotiperheiden oman rauhan.
  • Jokaiseen perheasuntoon on oma sisäänkäyntinsä, mutta niistä on suora kulku myös yksikön yhteisiin tiloihin. Tilajärjestelyjen johdosta ohjaajat ovat helposti ja nopeasti perheiden saatavilla myös silloin, kun tuen tarve tulee arjen tilanteissa yllättäen. Tämä lisää työskentelyn vaikuttavuutta esimerkiksi tilanteissa, joissa lapsen rajaamisen haasteet vaativat aikuiselta johdonmukaista toimintaa, mutta vanhemman omat taidot eivät vielä riitä tilanteiden läpiviemiseen yksin.
  • Ohjaajamme ovat asiakasperheidemme käytettävissä myös yöaikaan.

Perhekuntoutuskeskus Luotsi

Kysy lisää! Tiedustelut ja paikkakyselyt:
Niina Haapiainen, aluejohtaja
050 354 1193
niina.haapiainen@merikratos.fi

Osoite: Ylännetie 14, 50600 Mikkeli
Ohjaajat: 050 567 4764
luotsi@merikratos.fi

Lue lisää Luotsista

Perhekuntoutuskeskus Kajo

Kysy lisää! Tiedustelut ja paikkakyselyt:
Hanna Seppälä, aluejohtaja
050 567 6605
hanna.seppala@merikratos.fi

Ohjaajat: 050 3446711

kajo@merikratos.fi

Osoite: Pohjoisrinteentie 4
21410 Lieto

Lue lisää Kajosta