Skip to main content
Ajankohtaista

Soteuttamo – työkalupakki soten kehittäjille!

By 20.9.20198 kesäkuun, 2020No Comments

Mitä soteuttamoissa tehdään?

Soteuttamo on sosiaali- ja terveysalan uudistumisen ja verkostojen kehittymisen työkalupakki, jonka tavoitteena on luoda tiivis vuorovaikutus eri toimijoiden välille. Soteuttamo tuo tulevaisuuden tekijät niin sote-alalta kuin muiltakin aloilta yhteen edistämään ekosysteemiajattelua ja luomaan uudenlaisia kumppanuuksia.

Soteuttamossa kehitetään myös sote-alan palveluntuottajien muutoskykyä ja liiketoimintaosaamista. Vuoropuhelua lisäämällä ja osaamista kasvattamalla Soteuttamo vauhdittaa entistä asiakaslähtöisempää, monipuolisempaa ja vaikuttavampaa palveluekosysteemiä.

Soteuttamoiden ote on kokeileva ja jatkuvaan oppimiseen kannustava. Soteuttamosta palveluntuottajat saavat rohkeutta lähteä kehittämään omaa toimintaansa ja ennakoida tulevaa. Soteuttamo-tapahtumissa tutustutaan muihin toimijoihin, kuullaan puheenvuoroja, keskustellaan ja työskennellään esimerkiksi työpajoissa.

Syksyllä Turussa 25.9.2019 järjestettävässä työpajassa ovat puhujina mm. Merikratoksen Henna Komonen ja Mikko Niemelä teemalla arvopohjainen liiketoiminta!

Lue lisää: https://www.sitra.fi/soteuttamo/#lisaa-aiheesta