Skip to main content

Pienryhmäkoti Aapeluskodit, Kaarina

Pienryhmäkodissa lapset ja nuoret sekä heidän perheensä saavat osakseen kiintymyskeskeistä huolenpitoa, kuntoutusta ja ohjausta.

Aapeluskodit

Aapeluskodit ovat kodinomaisia seitsemänpaikkaisia pienryhmäkoteja pääsääntöisesti kouluikäisille lapsille. Aapeluskoteja on neljä, ja ne sijaitsevat hyvien kulkuyhteyksien varrella Kaarinassa. Aapeluskodit on tarkoitettu ensisijaisesti huostaan otetuille lapsille ja nuorille, mutta Aapeluskotiin voi tulla myös avohuollon sijoituksella tai kiireellisellä sijoituksella. Pienryhmäkodissa lapset ja nuoret sekä heidän perheensä saavat osakseen kiintymyskeskeistä huolenpitoa, kuntoutusta ja ohjausta. Lapsella on oikeus tulla kohdatuksi tasavertaisena ja luoda itselleen uusia tärkeitä ja korjaavia ihmissuhteita.

Aapeluskodeissa arki on lapsilähtöistä, mutta samalla aikuisjohtoista ja selkeärajaista. Turvallisessa ja ennakoitavassa arjessa lapsi saa kasvaa, kehittyä ja kuntoutua turvallisten ihmissuhteiden varassa. Lapsi tulee Aapeluskodeissa hyväksytyksi yksilönä ja kohdatuksi arvostavasti.

Omaohjaajatyö on pienryhmäkodin tärkein työväline, jonka tarkoituksena on edistää traumataustaisen lapsen psyykkistä kehitystä ja kuntoutusta. Omaohjaaja pitää lapsen ja hänen perheensä asiat näkyvänä ja elävänä työryhmän keskuudessa. Omaohjaaja on myös asiantuntija lapsen asioissa tämän läheisten ohella. Omaohjaaja käy läpi lapsen menneisyyttä ja suuntaa ajatuksia tulevaisuuteen. Aapeluskodin työntekijöiden tukena ovat Merikratoksen perheterapeutti sekä psykologi.

Aapeluskodeissa asuneet nuoret saavat halutessaan jatkaa omaohjaajasuhdettaan jälkihuollossa. Tällä työllä on ollut nuorille itselleen erityistä merkitystä. Suhteessa korostuu sijoituksen aikana syntynyt vuorovaikutus- ja kiintymyssuhde.

Aapeluskodit

Tiedustelut ja paikkakyselyt:

Heidi Sillanpää
johtaja, Aapeluskodit
050 441 9900
heidi.sillanpaa@merikratos.fi

Yhteystiedot

Järvenselkä

Tiklintie 2
20760 Piispanristi

Vastaava ohjaaja
Riikka Perasto

Ohjaajat
050 505 5087

Hemmilä

Hemmilänkatu 7
20780 Kaarina

Vastaava ohjaaja
Sari Kotaniemi

Ohjaajat
050 591 5263

Riihinen

Rakentajantie 8
20780 Kaarina

Vastaava ohjaaja
Noora Lindroos

Ohjaajat
050 511 5116

Tuohinen

Tuohisenkatu 1
20660 Littoinen

Vastaava ohjaaja
Tytti Niemelä

Ohjaajat
050 591 5626