Skip to main content

Perhekuntoutuskeskus Luotsi, Mikkeli

Ympärivuorokautinen perhekuntoutus tarjoaa vahvaa tukea perheille tilanteissa, joissa kotiin vietävä tuki ei ole riittävää.

Luotsi avustaa vaikeiden paikkojen läpi

Perhekuntoutuskeskus Luotsi tarjoaa ympärivuorokautista perhekuntoutusta ja ensikotipalvelua rauhallisessa ympäristössä Mikkelin Rantakylässä. Yksikössämme on paikkoja neljälle asiakasperheelle. Luotsin perhekuntoutusta varten suunnitellut tilat ovat valmistuneet vuonna 2018.

Kuntoutustyöskentelymme perusta on luottamuksellisen asiakassuhteen rakentamisessa ja terapeuttisessa työotteessa. Kuntoutus sovitetaan perheen yksilöllisiin tarpeisiin, ja lapsi on aina kuntoutuksen keskiössä. Työskentelemme tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti perheen omat voimavarat ja vahvuudet huomioiden. Perheen vuorovaikutus- ja kiintymyssuhdemallien tarkastelu on keskeinen elementti kuntoutuksen suunnittelussa ja arvioinnissa. Kuntoutukseen kuuluu aina myös vanhemman oma tiivis työskentely, jonka tarkoituksena on mahdollistaa vanhemmuuden toimintamallien tarkastelu omasta elämänhistoriasta käsin. Käytämme vuorovaikutustyöskentelyssä mm. Hoivaa ja leiki -intervention menetelmiä, ja tarjoamme asiakkaillemme vakauttavaa ryhmätoimintaa, joka perustuu psykofyysisen fysioterapian menetelmiin.

Työryhmämme on sosiaalityöntekijäjohtoinen, ja ohjaajatiimi koostuu osaavista sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisista (mm. sosionomeja ja terveydenhoitaja). Perheterapeuttimme osallistuu asiakasperheidemme kuntoutuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin yhdessä omaohjaajien kanssa. Tiimimme on koulutettu kiintymyskeskeiseen ja traumainformoituun työskentelytapaan. Meillä on neuropsykiatristen erityispiirteiden osaamista ja kokemusta niin maahanmuuttajien kuin mielenterveys- ja päihdekuntoutujienkin erityistarpeista.

Tarjoamme asiakasperheidemme vastuusosiaalityöntekijöille mahdollisuutta osallistua työryhmämme case-työnohjaukseen kuntoutusjakson aikana. Tämä mahdollisuus sisältyy palvelumme hintaan. Työnohjaukseen voi osallistua tarvittaessa etäyhteydellä.

Kysy lisää! Tiedustelut ja paikkakyselyt:

Niina Haapiainen, aluejohtaja
050 354 1193
niina.haapiainen@merikratos.fi

Osoite: Ylännetie 14, 50600 Mikkeli
Ohjaajat: 050 567 4764
luotsi@merikratos.fi