Skip to main content
Ajankohtaista

VRISKO – Jokaisella on jotain löydettävänään

By 23.11.2022No Comments

Vrisko on syntynyt halusta vaikuttaa paremman (työ)elämän puolesta.  Työhyvinvointi on keskeinen tekijä työssään menestyvien yksilöiden ja organisaatioiden taustalla.

Vrisko tulee kreikan kielen sanasta löytää. Sen kantavana ajatuksena on, että jokaisella on jotain löydettävään. Hyötyäkseen keskusteluista mielen hyvinvoinnin ammattilaisten kanssa, ei tarvitse olla työkyvyttömyyden rajamailla. Vrisko tuo mukanaan reflektiopinnan, jonka avulla jokainen voi tarkastella omaa ja toisten käyttäytymistä, voimavarojaan sekä hyvinvointiaan.

Vriskon polut tunnustavat työn ja yksityiselämän keskinäisen riippuvuuden. Se on avoin lähestymistapa ja kannanotto paremman työelämän puolesta. Rohkeat organisaatiot lähestyvät työhyvinvointia uudella tavoin ja ovat valmiita aidosti vaikuttavaan työskentelyyn.

Vaikka Vrisko ei ole terveydenhuollon palvelu, se tunnistaa mielenterveyden ja mielen hyvinvoinnin merkityksen elämän kaikilla osa-alueilla. Maailman terveysjärjestön (WHO 2014) mukaan mielenterveys on hyvinvoinnin tila, jossa ihminen tunnistaa omat kykynsä, pystyy selviytymään normaaleista elämään kuuluvista paineista ja työskentelemään tuloksia tuottavasti sekä ottamaan osaa yhteisönsä toimintaan. Mielen hyvinvoinnilla ja sen myötä työssä käytettävissä olevilla voimavaroilla on yhteys työsuoritukseen. Vriskon tavoitteena on muun muassa lisätä työssäjaksamista ja työhyvinvointia, vähentää kuormituksesta aiheutuneita poissaoloja sekä lisätä organisaation tuloksellisuutta työntekijöitä arvostavalla tavalla.

Arvot kulkevat mukanamme kaikessa työskentelyssä. Avoimuus, rohkeus, ekologisuus, kotimaisuus ja yhteiskuntavastuullisuus kuuluvat erottamattomasti työhömme.

Me näemme kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisäämisen investointina ihmisiin ja tulevaisuuteen.

Olet tervetullut kanssamme Vriskon poluille www.vrisko.fi!

Toivotamme hyvää mielenterveysviikkoa!

 


Anna Nyrhinen