Skip to main content
Ajankohtaista

Walk in -terapiaa yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kanssa

Merikratos tarjoaa Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoille matalan kynnyksen keskustelutukea mielen hyvinvoinnin tueksi Walk in -terapia -päivillä 10.–11.3.2022.

Haluamme omalta osaltamme tuoda näkyväksi mielen hyvinvoinnin tärkeyttä ja huolta, joka liittyy lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmien lisääntymiseen koronapandemian ja Ukrainan sodan aikana. Matalan kynnyksen keskusteluapua on vaikea saada ja lapset ja nuoret jäävät yksin huolten ja tunteiden kanssa.

Walk in -terapiassa opiskelija saa päättää itse keskustelun aiheen. Aihe voi liittyä esimerkiksi yksinäisyyteen, ahdistukseen, perhetilanteeseen, opiskeluun tai päihteiden käyttöön. Tapaamisella painotetaan opiskelijan omien vahvuuksien tunnistamista ja ratkaisujen rakentamista yhdessä psykologin kanssa. Opiskelijoiden kanssa keskustelevat Merikratoksen laillistetut psykologit.

Yhden keskustelutapaamisen aikana työskennellään tarkkaan rajatun kysymyksen parissa ja keskitytään opiskelijan omien voimavarojen löytämiseen. Keskustelun aihe selvitetään tapaamisen alussa, työskennellään sen mahdollisuuksien ja esteiden parissa ja lopuksi tehdään koontia siitä, miten asia on tapaamisella jäsentynyt.

Helposti saavutettava Walk in -terapia on maksutonta ja perustuu ratkaisukeskeisen lyhytterapian menetelmään. Apua saa nimettömänä ja se on pääosin kertaluontoista. Kokemuksesta tiedetään, että kertakin voi auttaa eteenpäin, mutta tarvittaessa voidaan myös tarjota palveluohjausta vahvempaa tukea vaativissa tilanteissa. Oleellista Walk in -terapiassa on matalan kynnyksen saavutettavuus ensikontaktissa ammattilaisapuun.