Skip to main content
Ajankohtaista

Yhteiset arvomme

By 17.3.202330 maaliskuun, 2023No Comments

Merikratos on aina ollut vahvasti arvopohjainen organisaatio, jossa arvot määrittävät kaikkea tekemistämme ja tulevat todeksi tekojemme kautta. Toiminnan eettinen arviointi ja arvokeskustelut ovat meillä osa arkipäivää ja toimivat aina myös päätöksenteon pohjana.

Merikratos uudisti strategiansa. Yhteisissä keskusteluissa työntekijöiden kanssa päivitimme myös ydinarvomme parhaiten niitä kuvaavilla sanoilla. Arvot läpileikkaavat koko yrityksen koskettaen jokaista työntekijää, asiakasta ja tilaajaa. Jokainen työntekijä voi vaihtaa sanan Merikratos tilalle sanaparin ”minä olen” ja liittyä meihin arvoristiriitaa tuntematta.

Merikratos on yhteiskuntavastuullinen, inhimillinen, asiakaskeskeinen ja luotettava.

Yhteiskuntavastuullisuus näkyy muun muassa yrityksen kotimaisena omistuspohjana, työntekijöiden työoloihin ja -hyvinvointiin panostamisena, taloudellisena vastuunkantona, palveluiden vaikuttavuuden seurantana sekä sitoutumisena ekologisuuden ja kestävän kehityksen teemoihin. Toimintaideologialtamme olemme lähempänä järjestöjä kuin perinteisiä yrityksiä, sillä voitontavoittelumme on maltillista, ja mahdollinen voitto käytetään ensisijaisesti toimintamme kehittämiseen.

Inhimillisyys on kaiken tekemisemme perusta ja se näkyy jokaisessa kohtaamisessamme ja kaikissa teoissamme. Näemme ihmiset tasa-arvoisina ja arvokkaina riippumatta ihmisen taustasta tai teoista. Suhtaudumme jokaiseen kunnioittaen, arvostaen ja hienotunteisesti.

Asiakaskeskeisyys määrittää kaikkea tekemäämme asiakastyötä. Asiakas on aidosti työn keskiössä oman elämänsä parhaana asiantuntijana, ja palvelu räätälöidään vastaamaan asiakkaan tarpeita. Haluamme panostaa asiakastyön laatuun ja asiakaskokemukseen koko asiakasprosessin ajan. Työntekijämme pyrkivät tukemaan asiakasta ja löytämään yhdessä hänen kanssaan voimavaroja ja ratkaisuja sekä tuomaan asiakkaan ääntä kuuluville. Työ tehdään asiakkaan rinnalla kulkien, asiakasta kuunnellen ja arvostaen, sydämellä ja kaikkensa antaen, mutta kuitenkin vahvan ammatillisesti.

Luotettavuus on meille toimintamme itsestään selvä perusta. Olemme luottamuksen arvoisia, vakaita, ennakoitavia, turvallisia ja rehellisiä. Tunnemme osaamisemme rajat, emmekä lupaa mahdottomia. Yritämme aina parhaamme, mutta toisinaan teemme myös virheitä, joista opimme ja joista viestimme avoimesti. Arvioimme jatkuvasti työmme vaikuttavuutta, olemme läpinäkyviä ja huolehdimme, että palvelumme vastaa sovittua. Viestimme tilaajien suuntaan aina, jos asiakkaan tuen tarve muuttuu ja meitä ei enää tarvita. Tavoitteenamme on kulkea asiakkaan rinnalla hänen tarvitsemansa aika.

Arvot merkitsevät eri ihmisille eri asioita ja niiden tärkeysaste vaihtelee. Näkemyksemme mukaan arvoilla erityisesti työelämässä on väliä. Meillä arvoista ja yhteisistä toimintatavoista puhutaan usein. Vaalimme kaikkea sitä, mikä tekee meistä ja tekemästämme työstä erityisen ja minkä koemme merkitykselliseksi. Parhaiten arvopohjamme kuvautuu siinä, miten me teemme työtä, ei siinä mitä me teemme.

Merikratoksen työntekijöitä yhdistää samanlainen arvopohja, asenne ja tunne tekemämme työn merkityksellisyydestä. Yhteinen arvopohjamme ja yhteiset toimintatapamme tuovat välillemme tuttuuden ja yhteisöllisyyden tunnetta sekä sitouttavat meitä toisiimme. Yhteinen arvopohjamme kannustaa ponnistelemaan yhteistä päämääräämme ja toimintamme tarkoitusta kohti – tavoitteemme on lisätä perheiden ja yksilöiden kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä osallisuutta yhteiskunnassa.

Merikratos – vastuullisesti hyvinvoinnin puolella

 


Henna Komonen
toimitusjohtaja


Veikko Mäkinen
hallituksen puheenjohtaja