Skip to main content

Neuropsykiatrinen valmennus on uuden oppimista, oman osaamisen vahvistamista ja omien voimavarojen käyttöönottoa

Neuropsykiatrinen valmennus (nepsy) on tavoitteellinen ja ohjauksellinen kuntoutusmenetelmä, joka auttaa lapsia, nuoria sekä aikuisia, joilla on neuropsykiatrisia erityispiirteitä ja toiminnan ohjauksen haasteita.

Nepsy

Neuropsykiatrinen valmennus (nepsy) on tavoitteellinen ja ohjauksellinen kuntoutusmenetelmä, joka auttaa lapsia, nuoria sekä aikuisia, joilla on neuropsykiatrisia erityispiirteitä ja toiminnan ohjauksen haasteita. Neuropsykiatrisia erityispiirteitä ovat muun muassa autismin kirjon oireyhtymät, kuten Asperger, ADHD, ADD, Touretten oireyhtymä, oppimisvaikeudet ja kielelliset erityisvaikeudet.

Iloitsemme onnistumisista ja osaamisen kokemuksista – itsetunnon rakentamisesta. Neuropsykiatrinen valmennus on uuden oppimista, oman osaamisen vahvistamista ja omien voimavarojen käyttöönottoa. Tavoitteena on katkaista monen elämään liittyvä negatiivisuuden ja epäonnistumisen kierre. Ongelmat pyritään muuttamaan tavoitteiksi ja huomiota kiinnitetään vahvuuksiin.

Neuropsykiatrisen valmentajan ja asiakkaan tukena työskentelee tarvittaessa eri asiantuntijoita, kuten psykologi tai terapeutti, ja yhteistyötä tehdään myös asiakkaan koko lähipiirin ja palveluverkoston kanssa. Valmentajamme ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillisen koulutuksen ja neuropsykiatrisen valmentajan erikoistumiskoulutuksen suorittaneita, kokeneita ammattilaisia.

Uutena palvelumuotona Merikratos (Varsinais-Suomi) tarjoaa asiakkailleen neuropsykiatrista ohjausta. Neuropsykiatrinen ohjaus on mahdollista sen jälkeen, kun neuropsykiatrisen valmennuksen jakso on saatettu päätökseen. Nepsy-ohjauksessa vahvistetaan jo valmennus -jaksolla alkanutta luottamuksellista asiakas- ja ihmissuhdetta. Sen sijaan, miten neuropsykiatrisessa valmennuksessa työskentelyjakson aikana keskitytään muutamiin tavoitteisiin ja johonkin arjen osa-alueeseen, neuropsykiatrisessa ohjauksessa tuki ja ohjaus laajennetaan yhtä aikaa useampiin elämän osa-alueisiin, isompiin kokonaisuuksiin.

Ota yhteyttä

Neuropsykiatrisen valmennuksen palveluita tarjoavat kaikki aluetoimistomme.

Aluetoimistot